Sony Xperia SP - Recepció de trucades

background image

Recepció de trucades

Per contestar una trucada

Per declinar una trucada

Per silenciar el to de trucada d'una trucada entrant

Quan rebeu la trucada, premeu la tecla de volum.

Rebuig d'una trucada amb un missatge

Podeu rebutjar una trucada amb un missatge predefinit. Quan rebutgeu una trucada

amb aquest tipus de missatge, el missatge s'envia automàticament a l'autor de

trucada i es desa al dispositiu.
Al dispositiu hi han sis missatges predefinits. Podeu seleccionar aquests missatges,

que també es poden editar, si cal.

Per rebutjar una trucada amb un missatge predefinit

Arrossegueu Rebutja amb un missatge cap amunt i a continuació seleccioneu

un missatge.

Per rebutjar una segona trucada amb un missatge predefinit

Quan escolteu uns xiulets repetidament durant una trucada, arrossegueu

Rebutja amb un missatge

cap amunt i a continuació seleccioneu un missatge.

Per editar el missatge utilitzat per rebutjar trucades

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Paràmetres de la trucada > Rebutja la

trucada amb un missatge

.

3

Puntegeu el missatge que voleu editar i a continuació feu els canvis necessaris.

4

En acabar, puntegeu en D'acord.

40

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.