Sony Xperia SP - Sincronització amb serveis de Google™‎

background image

Sincronització amb serveis de Google™

Sincronitzeu el dispositiu amb diferents serveis de Google™ per tenir la informació

actualitzada, independentment de quin dispositiu feu servir amb el vostre compte de

Google™. Per exemple, podeu sincronitzar els contactes, Gmail™ i les dades del

calendari.

Per configurar un compte Google™

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Puntegeu en Paràmetres > Afegeix un compte > Google.

3

Seguiu l'auxiliar de registre per crear un compte de Google™ o inicieu-hi sessió

si ja en teniu un.

4

Puntegeu el compte de Google™ que acabeu de crear i, a continuació,

puntegeu els elements que vulgueu sincronitzar.

Per sincronitzar manualment amb el compte de Google™

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Puntegeu Paràmetres > Google.

3

Puntegeu el compte de Google™ que vulgueu sincronitzar.

4

Premeu la , i, a continuació, puntegeu Sincronitza ara.

Per sincronitzar una aplicació amb un compte Google™

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Puntegeu Paràmetres > Google.

3

Puntegeu el compte de Google™ amb què vulgueu sincronitzar. Apareixerà

una llista d'aplicacions que es poden sincronitzar amb el compte de Google.

4

Puntegeu l'aplicació que vulgueu sincronitzar amb el compte de Google

seleccionat.

Per sincronitzar les dades del navegador web

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Puntegeu en Paràmetres > Google.

3

Puntegeu en el compte de Google™ amb que voleu sincronitzar i a continuació

puntegeu en Sincronitza el navegador.

Per eliminar un compte de Google™

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Puntegeu Paràmetres > Google.

3

Puntegeu el compte de Google™ que vulgueu eliminar de la llista de comptes.

4

Premeu i després puntegeu Elimina el compte.

5

Torneu a puntejar Elimina el compte per confirmar l'acció.

106

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.