Sony Xperia SP - Descripció general de les aplicacions

background image

Descripció general de les aplicacions

Permet utilitzar l'aplicació d'alarma i de rellotge per definir diversos tipus

d'alarmes.
Permet utilitzar el navegador web per navegar i visualitzar pàgines web,

gestionar adreces d'interès i gestionar text i imatges.
Permet utilitzar l'aplicació de la calculadora per realitzar càlculs bàsics.
Permet utilitzar l'aplicació del Calendari per seguir els vostres esdeveniments i

gestionar les vostres cites.
Permet utilitzar la càmera per fer fotografies i gravar videoclips.
Permet utilitzar l'aplicació de contactes per gestionar números de telèfon,

adreces de correu electrònic i altres dades relacionades amb els vostres

contactes.
Permet accedir a les aplicacions que heu baixat.
Permet utilitzar l'aplicació de correu electrònic per enviar i rebre correus

electrònics mitjançant comptes privats i d'empresa.
Permet utilitzar l'aplicació de Facebook per relacionar-vos amb amics,

familiars i companys tot arreu del món a les xarxes socials.
Permet navegar i escoltar emissores de ràdio FM.
Permet utilitzar l'aplicació de l'àlbum per visualitzar fotografies i vídeos i per

treballar-hi.

123

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Permet utilitzar l'aplicació de Gmail™ per llegir, per escriure i per organitzar

missatges de correu electrònic.
Permet cercar informació al dispositiu i a Internet.
Permet visualitzar la ubicació actual, trobar altres ubicacions i calcular rutes

mitjançant Google Maps™.
Permet anar a Google Play™ per baixar aplicacions gratuïtes i de pagament

per al dispositiu.
Permet utilitzar l'aplicació de Missatgeria per enviar i rebre missatges de text i

multimèdia.
Permet utilitzar l'aplicació Movies per reproduir vídeos al dispositiu i compartir

contingut amb amics.
Permet utilitzar l'aplicació "WALKMAN" per organitzar i per reproduir música,

llibres d'àudio i podcasts.
Permet visualitzar notícies i previsions meteorològiques.
Permet fer trucades de telèfon marcant els números manualment o bé amb la

funció de marcatge intel·ligent.
Permet utilitzar l'aplicació Video Unlimited per llogar i per comprar vídeos.
Permet optimitzar els paràmetres per adaptar-los a les vostres necessitats.
Permet utilitzar l'aplicació Hangouts™ per fer xats amb amics en línia.
Permet identificar pistes de música que escolteu al voltant i aconseguir el nom

de l'artista, l'àlbum i altra informació.
Permet utilitzar YouTube™ per compartir i per visualitzar vídeos de tot el món.
Permet utilitzar l'aplicació d'Ajuda per accedir el suport d'usuaris al dispositiu.

Per exemple, podeu accedir a la Guia d'usuari, informació de detecció

d'errors, a més de suggeriments i consells.
Permet baixar i instal·lar actualitzacions i aplicacions noves.

Algunes aplicacions no són compatibles amb totes les xarxes i/o proveïdors de xarxa a totes

les àrees.

124

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.