Sony Xperia SP - Paràmetres de la missatgeria

background image

Paràmetres de la missatgeria

Per canviar els paràmetres de notificacions de missatges

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu .

2

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en Paràmetres.

3

Per definir un so de notificació, puntegeu en To de notificació i seleccioneu

una opció.

4

Per altres paràmetres de notificacions, marqueu o desmarqueu les caselles de

selecció rellevants.

Per canviar els paràmetres de l'informe de lliurament dels missatges sortints

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu .

2

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en Paràmetres.

3

Puntegeu en Informe de lliurament per activar o desactivar els informes de

lliurament.