Sony Xperia SP - Organització dels missatges

background image

Organització dels missatges

Per suprimir un missatge

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, cerqueu i puntegeu

en .

2

Puntegeu en la conversa que conté el missatge que voleu suprimir.

3

Toqueu sense deixar anar el missatge que voleu suprimir i, aleshores,

puntegeu en Suprimeix el missatge > Suprimeix.

Per suprimir converses

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en , a continuació trobeu i puntegeu en .

2

Puntegeu en , a continuació puntegeu en Suprimeix converses.

3

Marqueu les caselles de selecció de les converses que vulgueu suprimir i

puntegeu en > Suprimeix.

Per marcar un missatge amb una estrella

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, cerqueu i puntegeu

en .

2

Puntegeu en la conversa que voleu obrir.

3

Al missatge que voleu marcar amb una estrella, puntegeu en .

4

Per suprimir l'estrella,puntegeu en .

51

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per visualitzar missatges amb estrella

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu .

2

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en Missatges marc. asterisc.

3

Tots els missatges amb estrella apareixeran a una llista.

Per cercar missatges

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu .

2

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en Cerca.

3

Introduïu les paraules clau de cerca. Els resultats de la cerca apareixeran en

una llista.