Sony Xperia SP - Lectura i enviament de missatges

background image

Lectura i enviament de missatges

L'aplicació de missatgeria mostra els missatges com a converses, que vol dir que tots

els missatges rebuts i enviats a una mateixa persona s'agrupen junts. Per enviar

missatges multimèdia, necessiteu tenir configurats els paràmetres d'MMS correctes al

dispositiu. Vegeu

Paràmetres d'Internet i missatgeria

a la pàgina 34.

1

Permet tornar a la llista de converses

2

Permet visualitzar les opcions

3

Missatges enviats i rebuts

4

Botó d'enviament

5

Permet adjuntar un fitxer

6

Permet adjuntar una ubicació

7

Permet adjuntar un clip de so

8

Permet fer una fotografia i adjuntar-la

9

Permet adjuntar una fotografia desada al dispositiu

10 Camp de text

Per crear i enviar un missatge

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-hi.

2

Puntegeu .

3

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Afegeix destinatari i seleccioneu un

contacte de la llista de contactes. Si el destinatari no apareix com a contacte,

escriviu el nom del destinatari manualment i puntegeu .

4

Quan acabeu d'afegir destinataris, puntegeu Fet.

5

Puntegeu Redacta missatge i introduïu el text del missatge.

6

Si voleu afegir un fitxer multimèdia, puntegeu i seleccioneu una opció.

7

Per enviar el missatge, puntegeu Envia.

Si sortiu d'un missatge abans d'enviar-lo, es desarà com a esborrany. La conversa

s'etiquetarà amb la paraula Esborrany.

50

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per llegir un missatge rebut

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-

hi.

2

Puntegeu en la conversa que vulgueu.

3

Si encara no s'ha baixat el missatge, puntegeu-hi sense deixar-lo anar i, a

continuació, puntegeu Baixa el missatge.

Per respondre un missatge

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, cerqueu i puntegeu

en .

2

Puntegeu en la conversació que conté el missatge.

3

Introduïu la vostra resposta i puntegeu en Envia.

Per reenviar un missatge

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-

hi.

2

Puntegeu en la conversa que conté el missatge que voleu reenviar.

3

Toqueu sense deixar anar el missatge que voleu reenviar i, després, puntegeu

Reenvia el missatge

.

4

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Afegeix destinatari i seleccioneu un

contacte de la llista de contactes. Si el destinatari no apareix com a contacte,

escriviu el nom del contacte manualment i puntegeu .

5

Quan acabeu d'afegir destinataris, puntegeu Fet.

6

Editeu el missatge i, si cal, puntegeu Envia.

Al pas 4, també podeu puntejar en Per a i introduir manualment el número de telèfon del

destinatari.

Per desar un fitxer contingut en un missatge que heu rebut

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, cerqueu i puntegeu

en .

2

Puntegeu en la conversa que voleu obrir.

3

Si encara no s'ha baixat el missatge, puntegeu sense deixar anar el missatge i,

a continuació, puntegeu en Baixa el missatge.

4

Toqueu sense deixar anar el fitxer que voleu desar i seleccioneu l'opció que

destigeu.