Sony Xperia SP - Visualitzador

background image

Visualitzador

El visualitzador afegeix efectes visuals a les cançons mentre les reproduïu. Els

efectes de cada cançó depenen de les característiques de la música. Per exemple,

canvien en resposta a canvis del volum, al ritme i al nivell de freqüència de la música.

També podeu canviar el tema de fons.

Per activar el visualitzador

1

A l'aplicació "WALKMAN", puntegeu .

2

Puntegeu Visualitzador.

Puntegeu la pantalla per canviar a la visualització de pantalla completa.

Per canviar el tema de fons

1

A l'aplicació "WALKMAN", puntegeu .

2

Puntegeu en Visualitzador.

3

Puntegeu en > Tema i seleccioneu un tema.