Sony Xperia SP - Reconeixement de música amb TrackID™‎

background image

Reconeixement de música amb TrackID™

Utilitzeu el servei de reconeixement de música de TrackID™ per identificar pistes de

música que escolteu al vostre voltant. Només heu de gravar una mostra curta de la

63

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

cançó per aconseguir la informació de l'artista, el títol i l'àlbum en qüestió de segons.

Podeu comprar pistes identificades per TrackID™ i podeu visualitzar llistes de

TrackID™ per visualitzar el que altres usuaris de TrackID™ d'arreu del món estan

cercant. Per obtenir un resultat òptim, utilitzeu la tecnologia TrackID™ en àrees

tranquil·les.

1

Permet visualitzar les opcions de TrackID

2

Permet visualitzar els rànquings de música

3

Permet visualitzar l'historial de resultats de cerca

4

Permet gravar i identificar música

L'aplicació TrackID™ i el servei TrackID™ no s'admeten a tots els països o regions, ni els

admeten totes les xarxes o els proveïdors de serveis de totes les àrees.

Per identificar música amb la tecnologia TrackID™

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu TrackID™, puntegeu-hi i, a continuació, orienteu el dispositiu cap a la

font de la música.

3

Puntegeu . Si el servei TrackID™ reconeix la pista, els resultats apareixen a

la pantalla.

Per tornar a la pantalla d'inici de TrackID™, premeu

.

Per visualitzar gràfics de TrackID™

Obriu l'aplicació TrackID™ i, a continuació, puntegeu Llistes. Es mostrarà un

gràfic de la vostra regió.

Per visualitzar gràfics de TrackID™ d'una altra regió

1

Obriu l'aplicació TrackID™ i, a continuació, puntegeu Llistes.

2

Puntegeu > Regions i seleccioneu un país o una regió.

Per comprar una pista reconeguda per l'aplicació TrackID™

1

Un cop l'aplicació TrackID™ hagi reconegut la pista, puntegeu Baixa.

2

Seguiu les instruccions del dispositiu per completar la compra.

També podeu seleccionar la pista que voleu comprar si obriu l'Historial o les pestanyes

Llistes des de la pantalla d'inici de TrackID™.

Per compartir una pista

1

Quan l'aplicació TrackID™ ja hagi reconegut la pista, puntegeu Comparteix i, a

continuació, seleccioneu un mètode per compartir-la.

2

Seguiu les instruccions del dispositiu per completar el procediment.

Per visualitzar informació de l'artista d'una pista

Un cop l'aplicació TrackID™ hagi reconegut la pista, puntegeu Info. artista.

64

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per suprimir una pista de l'historial de pistes

1

Obriu l'aplicació TrackID™ i, a continuació, puntegeu en Historial.

2

Puntegeu en el títol d'una pista i, a continuació, puntegeu en Suprimeix.

3

Puntegeu en Sí per confirmar.