Sony Xperia SP - Millora del so

background image

Millora del so

Per millorar la qualitat del so amb l'equalitzador

1

Mentre la pista es reprodueix a l'aplicació “WALKMAN”, puntegeu .

2

Puntegeu en Paràmetres > Efectes de so > Millores de so.

3

Per ajustar el so manualment, arrossegueu els botons de la banda de

freqüència cap amunt o cap avall. Per ajustar el so automàticament, puntegeu

en

i seleccioneu un estil.

Per activar el so envolvent

1

Quan l'aplicació "WALKMAN" estigui oberta, puntegeu .

2

Puntegeu Paràmetres > Efectes de so > Millores de so > Paràmetres > So

ambient (VPT)

.

3

Seleccioneu un paràmetre i, a continuació puntegeu D'acord per confirmar

l'acció.