Sony Xperia SP - Escoltar música

background image

Escoltar música

Utilitzeu l'aplicació "WALKMAN" per escoltar la vostra música i els vostres llibres

d'àudio favorits.

1

Permet navegar per la música

2

Permet cercar cançons a Music Unlimited i totes les cançons desades al dispositiu

3

Permet visualitzar la cua de reproducció actual

4

Imatge d'àlbum (si està disponible)

5

Puntegeu per anar a la cançó anterior de la cua de reproducció

Toqueu sense deixar anar per rebobinar dins de la cançó actual

6

Permet reproduir o posar en pausa una cançó

7

Puntegeu per anar a la cançó següent de la cua de reproducció

Toqueu sense deixar anar per avançar ràpidament dins de la cançó actual

8

Permet reproduir aleatòriament les cançons de la cua de reproducció actual

9

Permet repetir totes les cançons de la cua de reproducció actual

10 Indicador de progrés – arrossegueu l'indicador o puntegeu per damunt de la línia per avançar o

rebobinar ràpidament

11 Durada total de la cançó actual

12 Temps transcorregut de la cançó actual

59

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per reproduir una cançó

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-hi.

2

Si no apareix la pantalla inicial de WALKMAN, puntegeu .

3

Seleccioneu una categoria de música, per exemple, a Artistes, Àlbums o

Cançons

, i navegueu fins a la cançó que vulgueu obrir.

4

Puntegeu en una cançó per reproduir-la.

Potser no podreu reproduir elements protegits mitjançant copyright. Verifiqueu que teniu els

drets necessaris del material que voleu compartir.

Per trobar informació relacionada amb la cançó en línia

Mentre es reprodueix una cançó a l'aplicació "WALKMAN", puntegeu en la

imatge d'àlbum per mostrar el botó infinit i, a continuació, puntegeu .

El botó infinit

us dóna accés a diverses fonts d'informació, que inclouen vídeos a

YouTube™, lletres i informació dels artistes a la Viquipèdia.

Per ajustar el volum de l'àudio

Premeu la tecla de volum.

Per minimitzar l'aplicació "WALKMAN"

Durant la reproducció d'una cançó, puntegeu per anar a la Pantalla inicial.

L'aplicació "WALKMAN" seguirà reproduint al fons.

Per obrir l'aplicació "WALKMAN" quan s'estigui reproduint en segon terme

1

Mentre es reprodueix una cançó en segon terme, puntegeu en per obrir la

finestra d'aplicacions utilitzades recentment.

2

Puntegeu en l'aplicació "WALKMAN".