Sony Xperia SP - Guia de configuració

background image

Guia de configuració

La primera vegada que engegueu el dispositiu, una guia de configuració s'obrirà i us

ajudarà a configurar alguns paràmetres bàsics, a iniciar sessió en alguns comptes i a

personalitzar el dispositiu. Per exemple, si teniu un compte de Sony Entertainment

Network, podeu iniciar-hi una sessió i començar a gaudir de música, vídeos i jocs de

Sony Entertainment Network al vostre dispositiu. O podeu crear un compte nou

directament al dispositiu.

També podeu accedir a la guia de configuració més tard des del menú Paràmetres.

Sony Entertainment Network amb Video Unlimited i Music Unlimited no està disponible en tots

els mercats. Es necessita una subscripció per separat. S'apliquen condicions d'ús addicionals.

Per accedir manualment a la guia de configuració

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Puntegeu en Paràmetres > Guia de configuració.

11

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.