Sony Xperia SP - Informació legal

background image

Informació legal

SonyC5302/C5303/C5306

Aquesta Guia de l'usuari ha estat publicada per Sony Mobile Communications AB o per la seva empresa

afiliada local, sense cap garantia. Sony Mobile Communications AB pot realitzar, en qualsevol moment i sense

cap avís previ, les millores i els canvis que siguin necessaris en aquesta Guia de l'usuari derivats d'errors

tipogràfics, d'inexactituds de la informació actual o de millores en els programes o en l'equip. No obstant això,

aquests canvis s'incorporaran a les noves edicions d'aquesta Guia de l'usuari.
© Sony Mobile Communications AB, 2013.
Tots els drets reservats.

El dispositiu mòbil té la capacitat de baixar, emmagatzemar i reenviar contingut addicional, per exemple, tons

de trucada. L'ús d'aquest contingut pot estar restringit o prohibit per drets de tercers, inclosos, entre d'altres, la

restricció en virtut de les lleis de propietat intel·lectual aplicables. L’usuari, i no Sony, és completament

responsable del contingut addicional que baixi o reenviï des del dispositiu mòbil. Abans d’utilitzar qualsevol

contingut addicional, cal verificar que es disposa d’una llicència o autorització adequada per l’ús que se li vol

donar. Sony no garanteix l’exactitud, la integritat o la qualitat de cap contingut addicional o de tercers. Sony no

serà responsable, sota cap circumstància, de l'ús inadequat que es faci dels continguts addicionals o de

tercers.

Aquesta Guia de l'usuari pot fer referència a serveis o a aplicacions proporcionats per tercers. Pot ser que l'ús

d'aquests programes o serveis requereixi un registre diferent amb el proveïdor de tercers i pot estar subjecte a

termes d'ús addicionals. En el cas de les aplicacions a les quals s'accedeix a través d'un lloc web de tercers,

consulteu prèviament els termes d'ús d'aquests llocs web i la política de privadesa aplicable. Sony no garanteix

la disponibilitat ni el rendiment de cap lloc web de tercers ni de cap servei ofert.

Extraieu la bateria per veure la informació normativa, com ara la marca de la CE.

Tots els productes i noms d'empreses que s'esmenten aquí són marques comercials o marques registrades

dels seus propietaris respectius. Tots els drets que no s'hagin atorgat expressament aquí estan reservats.

Totes les marques comercials restants són propietat dels seus propietaris respectius.

Visiteu

www.sonymobile.com per obtenir més informació.

Totes les imatges que apareixen aquí serveixen només com a il·lustració i és possible que no representin amb

precisió el dispositiu real.

Aquest producte està protegit per determinats drets de propietat intel·lectual de Microsoft. Es prohibeix l’ús o la

distribució d’aquesta tecnologia fora d’aquest producte si no es té una llicència de Microsoft.

Els propietaris de contingut utilitzen la tecnologia de gestió de drets digitals de Windows Media (WMDRM,

Windows Media Digital Rights Management Technology) per protegir la propietat intel·lectual, que inclou els

drets d'autor. El dispositiu utilitza el programari WMDRM per accedir a contingut protegit per WMDRM. Si el

programari WMDRM falla i no pot protegir el contingut, els propietaris d'aquest contingut poden demanar a

Microsoft que revoqui la capacitat del programari d'utilitzar WMDRM per reproduir o per copiar contingut

protegit. La revocació no afecta el contingut que no està protegit. Si baixeu llicències per a contingut protegit,

accepteu que Microsoft hi inclogui una llista de revocació. Els propietaris de contingut us poden sol·licitar que

actualitzeu WMDRM per accedir al seu contingut. Si no l'actualitzeu, no podreu accedir al contingut que calgui

actualitzar.

Aquest producte està subjecte a les llicències de cartera de patents de l'estàndard visual MPEG-4 i AVC

(Còdec de Vídeo Avançat) per a un ús no comercial i personal per part d'un consumidor de (i) la codificació de

vídeo conforme a l'estàndard visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o a l'estàndard AVC ("vídeo AVC") o (ii) la

descodificació de vídeo conforme a l'estàndard visual MPEG-4 o AVC que hagi estat codificat per un

consumidor vinculat a activitats no comercials i personals o que s'hagi obtingut d'un proveïdor de vídeo sota la

llicència de MPEG LA per distribuir vídeo MPEG-4 o AVC. No s'atorga ni es considera implícita cap llicència per

a qualsevol altre ús. Es pot sol·licitar informació addicional, inclosa informació relacionada amb la llicència i l'ús

promocional, intern i comercial, a MPEG LA, L.L.C. Vegeu http://www.mpegla.com. Tecnologia de

descodificació d'àudio MPEG Layer-3 amb llicència de Fraunhofer IIS i Thomson.

125

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

SONY MOBILE NO SERÀ RESPONSABLE DE LA PÈRDUA, DE LA SUPRESSIÓ O DE LA

SOBREESCRIPTURA DE DADES PERSONALS O DE FITXERS EMMAGATZEMATS AL TELÈFON

(INCLOSOS, ENTRE D'ALTRES, ELS CONTACTES, LES PISTES DE MÚSICA I LES IMATGES)

PROVOCADES PER L'ACTUALITZACIÓ DEL DISPOSITIU REALITZADA MITJANÇANT QUALSEVOL DELS

MÈTODES DESCRITS EN AQUESTA GUIA DE L'USUARI O BÉ PROVOCADES PER L'ÚS DE LES

INDICACIONS I DELS CONSELLS PROPORCIONATS A LES SUBSECCIONS “MÈTODES PER

TRANSFERIR CONTACTES” I “EMMAGATZEMATGE DE DADES” D'AQUEST DOCUMENT. EN CAP CAS LA

RESPONSABILITAT TOTAL DE SONY MOBILE O DELS SEUS PROVEÏDORS ENVERS L'USUARI PER

QUALSEVOL DANY, PÈRDUA O DEMANDA (JA SIGUI PER CONTRACTE O PER GREUGE, INCLOSES,

ENTRE D'ALTRES, LA NEGLIGÈNCIA O QUALSEVOL ALTRA CIRCUMSTÀNCIA) PODRÀ SUPERAR LA

QUANTITAT QUE HÀGIU PAGAT PEL DISPOSITIU.

126

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.