Sony Xperia SP - Paràmetres de comptes de correu electrònic

background image

Paràmetres de comptes de correu electrònic

Per eliminar un compte de correu electrònic del dispositiu

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Correu electrònic.

3

Premeu i després puntegeu Paràmetres.

4

Seleccioneu el compte que voleu eliminar.

5

Puntegeu en Suprimeix el compte > D'acord.

Per canviar la freqüència de comprovació de la safata d'entrada

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Correu electrònic.

3

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en Paràmetres.

4

Seleccioneu el compte per al qual voleu canviar la freqüència de comprovació

de la safata d'entrada.

5

Puntegeu en Freq. comprov. safata d'entrada > Freqüència de comprovació i

seleccioneu una opció.

Per definir una resposta automàtica de fora de l'oficina a un compte Exchange

Active Sync

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, cerqueu i puntegeu

en Correu electrònic.

2

Premeu i puntegeu en Paràmetres.

3

Seleccioneu el compte EAS (Exchange Active Sync) per el que voleu definir

una resposta automàtica de fora de l'oficina.

4

Puntegeu en Fora de l'oficina.

5

Puntegeu en al costat de Fora de l'oficina de manera que canvii a .

6

Si cal, marqueu la casella de selecció Defineix l'interval de temps i definiu el

periode de temps per la resposta automàtica.

7

Introduïu el missatge de fora de l'oficina en el camp de text del cos.

8

Puntegeu D'acord per confirmar.

57

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.