Sony Xperia SP - Enviament i recepció de missatges de correu electrònic

background image

Enviament i recepció de missatges de correu electrònic

54

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

1

Permet visualitzar tots els comptes de correu electrònic i les carpetes recents

2

Permet escriure un missatge de correu electrònic

3

Permet cercar a tots els missatges de correu electrònic

4

Permet accedir a paràmetres i opcions

5

Permet fer una llista de missatges de correu electrònic

Per baixar els missatges de correu electrònic nous

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Correu electrònic.

3

Si esteu utilitzant nombrosos comptes de correu electrònic, puntegeu en i

seleccioneu Safata d'entrada del compte que voleu comprovar.

4

Per baixar els missatges nous, puntegeu .

Amb la safata d'entrada oberta, passeu el dit cap avall a la pantalla per refrescar la llista de

missatges.

Per llegir els missatges de correu electrònic

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Correu electrònic.

3

Si utilitzeu nombrosos comptes de correu electrònic, puntegeu en i

seleccioneu el compte que voleu comprovar, a continuació puntegeu en Safata

d'entrada

en el menú desplegable. Si voleu consultar tots els comptes de

correu electrònic alhora, puntegeu en i després puntegeu en Safata d'entr.

combinada

en el menú desplegable.

4

A la safata d'entrada del correu electrònic, desplaceu-vos cap amunt o cap

avall i puntegeu en el missatge de correu electrònic que vulgueu llegir.

Per crear i enviar un missatge de correu electrònic

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en , a continuació trobeu i puntegeu en

Correu electrònic

.

2

Si utilitzeu nombrosos comptes de correu electrònic, puntegeu en i

seleccioneu el compte des del que voleu enviar el correu electrònic, a

continuació puntegeu en Safata d'entrada en el menú desplegable.

3

Puntegeu en , a continuació escriviu el nom o l'adreça de correu electrònic

del destinatari, o puntegeu en i seleccioneu un o més destinataris de la llista

de contactes.

4

Introduïu l'assumpte del correu electrònic i el text del missatge i, a continuació,

puntegeu .

Per respondre un missatge de correu electrònic

1

A la safata d'entrada del correu electrònic, trobeu i puntegeu en el missatge

que voleu contestar, a continuació, puntegeu en Respon o Respon a tots.

2

Introduïu la resposta i, a continuació, puntegeu .

Per reenviar un missatge de correu electrònic

1

A la safata d'entrada del correu electrònic, trobeu i puntegeu en el missatge

que voleu reenviar i, a continuació, puntegeu en Endavant.

2

Introduïu manualment l'adreça de correu electrònic del destinatari o puntegeu

en i seleccioneu un destinatari de la llista de contactes.

3

Introduïu el text del missatge i, a continuació, puntegeu en .

Per visualitzar un fitxer adjunt d'un missatge de correu electrònic

1

Trobeu i puntegeu en el missatge de correu electrònic que conté el fitxer adjunt

que voleu visualitzar. Els missatges de correu electrònic amb fitxers adjunts

s'identifiquen amb .

2

Quan s'obre el missatge de correu electrònic, puntegeu en Carrega, els fitxers

adjunts començaran a baixar-se.

3

Quan es completi la baixada, puntegeu en Mostra.

55

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per desar l'adreça de correu electrònic d'un remitent en els contactes

1

Trobeu i puntegeu en un missatge a la safata d'entrada del correu electrònic.

2

Puntegeu en el nom del remitent i a continuació puntegeu en D'acord.

3

Seleccioneu un contacte existent o puntegeu en Crea un contacte nou.

4

Editeu la informació de contacte si ho desitgeu, i a continuació puntegeu en

Fet

.