Sony Xperia SP - Favorits i grups

background image

Favorits i grups

Podeu marcar contactes com a favorits, de manera que hi pugueu accedir ràpidament

des de l'aplicació Contactes. També podeu assignar contactes a grups per obtenir-ne

un accés més ràpid des de l'aplicació de contactes.

Per marcar o desmarcar un contacte com a favorit

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en , i aleshores puntegeu en .

2

Puntegeu en el contacte que voleu afegir als favorits o eliminar dels favorits.

3

Puntegeu en .

Per visualitzar els contactes favorits

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en , a continuació puntegeu en .

2

Puntegeu en .

Per assignar un contacte a un grup

1

A l'aplicació de contactes, puntegeu el contacte que vulgueu assignar a un

grup.

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu la barra que hi ha directament sota

Grups

.

3

Marqueu les caselles de selecció dels grups als quals vulgueu afegir el

contacte.

4

Puntegeu Fet.