Sony Xperia SP - Enviament d’informació de contactes

background image

Enviament d'informació de contactes

Per enviar la vostra targeta de presentació

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu en Jo.

3

Premeu i puntegeu en Envia el contacte > D'acord.

4

Seleccioneu un mètode de transferència disponible i seguiu les instruccions

que apareguin en pantalla.

Per enviar un contacte

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu en el contacte del qual voleu enviar els detalls.

3

Premeu i puntegeu en Envia el contacte > D'acord.

4

Seleccioneu un mètode de transferència disponible i seguiu les instruccions

que apareguin en pantalla.

48

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per enviar nombrosos contactes alhora

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Premeu i puntegeu en Marca'n diversos.

3

Marqueu el contacte que voleu enviar o seleccioneu-los tots si voleu enviar-los

tots.

4

Puntegeu en i a continuació seleccioneu un mètode de transferència

disponible i seguiu les instruccions que apareguin en pantalla.