Sony Xperia SP - Cerca i visualització de contactes

background image

Cerca i visualització de contactes

Informació general de la pantalla de contactes

1

Pestanyes Contactes, Trucades, Favorits i Grups

2

Permet visualitzar els detalls dels contactes

3

Permet saltar a contactes que comencin per la lletra seleccionada

4

Permet accedir a les opcions de comunicació del contacte

5

Permet cercar contactes

6

Permet afegir un contacte

7

Permet visualitzar més opcions

Per cercar un contacte

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu en i introduïu les primeres lletres del nom del contacte al camp

Cerca contactes

. Apareixeran tots el contactes que comencin amb eixes

lletres.

46

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per seleccionar quins contactes voleu que apareguin a l'aplicació de contactes

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Premeu i puntegeu en Filtre.

3

Marqueu i desmarqueu les opcions que vulgueu de la llista. Si heu sincronitzat

els contactes amb un compte de sincronització, el compte apareixerà a la llista.

Puntegeu el compte per ampliar la llista d'opcions.

4

Quan hàgiu acabat, puntegeu en D'acord.