Sony Xperia SP - Tecnologia sense fils Bluetooth®

background image

Tecnologia sense fils Bluetooth

®

Utilitzeu la funció Bluetooth

®

per enviar fitxers a altres dispositius compatibles amb

Bluetooth

®

o per connectar dispositius de mans lliures. Activeu la funció Bluetooth

®

del dispositiu i creeu connexions sense fils per a altres dispositius compatibles amb
Bluetooth

®

, com ara ordinadors, dispositius de mans lliures i telèfons. Les connexions

96

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Bluetooth

®

funcionen millor a una distància de fins a 10 metres, sense cap objecte

sòlid pel mig. En alguns casos, cal aparellar de forma manual el dispositiu amb altres
dispositius Bluetooth

®

.

La interoperabilitat i la compatibilitat entre dispositius Bluetooth

®

poden variar.

Per activar la funció Bluetooth

®

i fer visible el dispositiu

1

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu en .

2

Puntegeu en l'interruptor d'encesa i apagada que hi ha al costat de Bluetooth
per activar la funció Bluetooth

®

.

3

Puntegeu en Bluetooth. Apareixerà el vostre dispositiu i una llista de tots els
dispositius Bluetooth

®

disponibles.

4

Puntegeu en el nom del dispositiu per fer-lo visible a altres dispositius
Bluetooth

®

.

Per ajustar el temps de visibilitat del dispositiu a altres dispositius Bluetooth

®

1

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu en .

2

Cerqueu Bluetooth i puntegeu-hi.

3

Premeu i seleccioneu Temps d'espera visibilitat.

4

Seleccioneu una opció.

Assignació d'un nom al dispositiu

Podeu posar-li un nom al dispositiu. Si activeu la funció Bluetooth

®

i definiu el

dispositiu com a visible, aquest és el nom que es mostra a altres dispositius.

Per posar un nom al dispositiu

1

Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estigui activada.

2

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu en .

3

Cerqueu Bluetooth i puntegeu-hi.

4

Puntegeu en i seleccioneu Canvia el nom del telèfon.

5

Introduïu un nom per al dispositiu.

6

Puntegeu en Canvia'n el nom.

Aparellament amb un altre dispositiu Bluetooth

®

Quan aparelleu el dispositiu amb un altre dispositiu, podeu, per exemple, connectar el
dispositiu amb uns auriculars Bluetooth

®

o amb un equip de cotxe Bluetooth

®

i utilitzar

aquests altres dispositius per compartir música.
Quan aparelleu el dispositiu amb un altre dispositiu Bluetooth

®

, el dispositiu recorda

l'aparellament. Quan aparelleu el dispositiu amb un dispositiu Bluetooth

®

, és possible

que hàgiu d'introduir un codi d'accés. El dispositiu prova automàticament el codi

d'accés genèric 0000. Si no funciona, consulteu la guia de l'usuari del dispositiu
Bluetooth

®

per trobar el codi d'accés al dispositiu. La següent vegada que us

connecteu amb un dispositiu Bluetooth

®

aparellat prèviament, no haureu de tornar a

introduir el codi d'accés.

Alguns dispositius Bluetooth

®

com, per exemple, la majoria d'auriculars Bluetooth

®

,

requereixen tant que aparelleu com que connecteu amb l'altre dispositiu.

Podeu aparellar el vostre telèfon amb diversos dispositius Bluetooth

®

, però només us podeu

connectar amb un perfil Bluetooth

®

alhora.

97

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per aparellar el dispositiu a un altre dispositiu Bluetooth

®

1

Assegureu-vos que el dispositiu amb què vulgueu enllaçar el vostre dispositiu
tingui la funció de Bluetooth

®

activada i que estigui visible per a altres

dispositius Bluetooth

®

.

2

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu en .

3

Cerqueu Bluetooth i puntegeu-hi. Apareixen en una llista tots els dispositius
Bluetooth

®

disponibles.

4

Puntegeu en el dispositiu Bluetooth

®

que vulgueu enllaçar amb el dispositiu.

5

Introduïu un codi d'accés, si cal, o confirmeu el mateix codi d'accés als dos
dispositius. El vostre dispositiu i el dispositiu Bluetooth

®

ja s'han enllaçat.

Per connectar el dispositiu a un altre dispositiu Bluetooth

®

1

Si us connecteu a un dispositiu Bluetooth

®

que necessiti que enllaceu el

dispositiu abans de connectar-vos-hi, seguiu els passos rellevants per enllaçar

el vostre dispositiu amb el dispositiu en qüestió.

2

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu en .

3

Cerqueu Bluetooth i puntegeu-hi.

4

Puntegeu en el dispositiu Bluetooth

®

al qual vulgueu connectar el dispositiu.

Per desaparellar un dispositiu Bluetooth

®

1

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu en .

2

Cerqueu Bluetooth i puntegeu-hi.

3

A Dispositius aparellats, puntegeu en al costat del nom del dispositiu que

vulgueu desaparellar.

4

Puntegeu en Desaparella.

Enviament i recepció d'elements mitjançant tecnologia Bluetooth

®

Compartiu elements amb altres dispositius compatibles amb Bluetooth

®

, com ara

telèfons o ordinadors. Podeu enviar i rebre diversos tipus d'elements mitjançant la
funció de Bluetooth

®

, com ara:

Fotos i vídeos

Música i altres fitxers d'àudio

Contactes

Pàgines web

Per enviar elements amb Bluetooth

®

1

Dispositiu receptor:

Assegureu-vos que la funció Bluetooth

®

estigui activada i

que el dispositiu sigui visible per a altres dispositius Bluetooth

®

.

2

Dispositiu que envia:

Obriu l'aplicació que contingui l'element que voleu enviar

i desplaceu-vos fins a trobar-lo.

3

Segons l'aplicació i l'element que vulgueu enviar, haureu de, per exemple, tocar

sense deixar anar l'element, obrir-lo i prémer . També pot haver-hi altres

maneres d'enviar elements.

4

Seleccioneu Bluetooth.

5

Activeu el Bluetooth

®

, si se us demana.

6

Puntegeu el nom del dispositiu receptor.

7

Dispositiu receptor:

Si us ho demana, accepteu la connexió.

8

Dispositiu que envia:

Si se us demana, confirmeu la transferència al dispositiu

receptor.

9

Dispositiu receptor:

accepteu l'element entrant.

98

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per rebre elements amb Bluetooth

®

1

Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estigui activada i que estigui visible

per a altres dispositius Bluetooth

®

.

2

Arribat aquest punt, el dispositiu emissor comença a enviar dades al vostre

dispositiu.

3

Si se us demana, introduïu el mateix codi d'accés als dos dispositius o bé

confirmeu el codi d'accés suggerit.

4

Quan se us notifiqui que hi ha un fitxer entrant al dispositiu, arrossegueu la

barra d'estat cap avall i puntegeu en la notificació per acceptar la transferència

del fitxer.

5

Puntegeu en Accepta per iniciar la transferència del fitxer.

6

Per visualitzar el progrés de la transferència, arrossegueu la barra d'estat cap

avall.

7

Per obrir un element rebut, arrossegueu la barra d'estat cap avall i puntegeu en

la notificació escaient.

Per visualitzar els fitxers rebuts amb Bluetooth

®

1

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu en .

2

Cerqueu Bluetooth i puntegeu-hi.

3

Premeu i seleccioneu Mostra els fitxers rebuts.