Sony Xperia SP - NFC

background image

NFC

Podeu utilitzar la comunicació de camp proper (NFC, Near Field Communication) per

compartir dades amb altres dispositius, com ara vídeos, fotografies, adreces de

pàgines web, fitxers de música o contactes. També podeu utilitzar l'NFC per

escanejar etiquetes que us donaran més informació al volant d'un servei o producte, a

més d'etiquetes per activar certes funcions del dispositiu.
L'NFC es una tecnologia sense fils amb un abast màxim d'un centímetre, de manera

que els dispositius que comparteixen dades han d'estar molt a prop els uns del altres.

Abans de poder utilitzar l'NFC, primer cal que activeu la funció NFC i la pantalla del

dispositiu ha d'estar activa.

Pot ser que l'NFC no estigui disponible a tots els països o regions.

Per activar la funció NFC

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Més....

3

Marqueu la casella de selecció NFC.

94

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Àrea de detecció NFC

La ubicació de la zona de detecció d'NFC no és la mateixa per a tots els dispositius. Quan

compartiu dades amb altre dispositiu mitjançant NFC, consulteu la guia de l'usuari de l'altre

dispositiu per obtenir més informació.

Per compartir contacte amb una altre dispositiu que utilitzi NFC

1

Assegureu-vos d'haver activat la funció NFC al dispositiu als dos dispositius i

de que ambdues pantalles estiguin actives.

2

Per visualitzar contactes, aneu a Pantalla inicial, i puntegeu en i a

continuació puntegeu en .

3

Puntegeu en el contacte que voleu compartir.

4

Manteniu el vostre dispositiu i el dispositiu receptor un d'esquena a l'altre, de

manera que les zones de detecció de NFC de cadascun toqui la del altre. Quan

els dispositius es connectin, vibraran i reproduiran un breu so. Apareixerà una

miniatura del contacte.

5

Puntegeu en la miniatura per iniciar la transferència.

6

Quan la transferència es completi, la informació es mostrarà a la pantalla del

dispositiu receptor i també es desarà al mateix dispositiu receptor.

Per compartir un fitxer de música amb un altre dispositiu mitjançant NFC

1

Assegureu-vos de que tant el dispositiu com el receptor tenen la funció NFC

activada i que les pantalles de tots dos estan actives.

2

Per obrir l'aplicació "WALKMAN™", puntegeu i, a continuació, puntegeu .

3

Seleccioneu una categoria de música i navegueu fins a la pista que voleu

compartir.

4

Puntegeu en una pista per reproduir-la. Podeu puntejar en per posar en

pausa la pista. La transferència funciona tant si la pista s'està reproduint com si

està en pausa.

5

Poseu en contacte les parts posteriors del vostre dispositiu i del dispositiu

receptor perquè les àrees de detecció d'NFC dels dos dispositius estiguin en

contacte. Quan els dispositius es connectin, vibraran i reproduiran un so breu.

Apareixerà una miniatura de la pista.

6

Puntegeu en la miniatura per iniciar la transferència.

7

Un cop finalitzada la transferència, el fitxer de música es reprodueix a l'instant

al dispositiu receptor Al mateix temps, el fitxer es desa al dispositiu receptor.

És possible que no pugueu copiar, enviar ni transferir elements protegits amb copyright.

95

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per compartir una fotografia o un vídeo amb una altre dispositiu que utilitzi NFC

1

Assegureu-vos d'haver activat la funció NFC al dispositiu als dos dispositius i

de que ambdues pantalles estiguin actives.

2

Per visualitzar fotografies i vídeos al dispositiu, aneu a la vostra Pantalla inicial i

puntegeu en , a continuació trobeu i puntegeu en Àlbum.

3

Puntegeu en la fotografia o el vídeo que voleu compartir.

4

Manteniu el vostre dispositiu i el dispositiu receptor un d'esquena a l'altre, de

manera que les zones de detecció de NFC de cadascun toqui la del altre. Quan

els dispositius es connectin, vibraran i reproduiran un breu so. Apareixerà una

miniatura de la fotografia o el vídeo.

5

Puntegeu en la miniatura per iniciar la transferència.

6

Quan es completa la transferència, la fotografia o el vídeo es mostren a la

pantalla del dispositiu receptor. Al mateix temps, l'element es desa al dispositiu

receptor.

També podeu utilitzar NFC per compartir un vídeo a l'aplicació de Pel·lícules.

Per compartir una adreça web amb una altre dispositiu que utilitzi NFC

1

Assegureu-vos d'haver activat la funció NFC al dispositiu als dos dispositius i

de que ambdues pantalles estiguin actives.

2

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

3

Per obrir el navegador web, trobeu i puntegeu en .

4

Carregueu la pàgina web que voleu compartir.

5

Manteniu el vostre dispositiu i el dispositiu receptor un d'esquena a l'altre, de

manera que les zones de detecció de NFC de cadascun toqui la del altre. Quan

els dispositius es connectin, vibraran i reproduiran un breu so. Apareixerà una

miniatura de la pàgina web.

6

Puntegeu en la miniatura per iniciar la transferència.

7

Quan es completa la transferència, la pàgina web es mostra a la pantalla del

dispositiu receptor.

Escaneig d'etiquetes NFC

El dispositiu pot escanejar diferents tipus d'etiquetes NFC. Per exemple, pot escanejar

etiquetes incrustades en un pòster, a una tanca publicitària o junt a un producte en

una botiga. Podeu rebre informació addicional, com ara adreces web.

Per escanejar una etiqueta NFC

1

Assegureu-vos d'haver activat la funció NFC al dispositiu i de que la pantalla

estigui activa.

2

Col·loqueu el dispositiu damunt de l'etiqueta de manera que la zona de

detecció NFC la toqui. El dispositiu escanejarà l'etiqueta i mostrarà el contingut

recollit. Puntegeu en el contingut de l'etiqueta per obrir-lo.

3

Per obrir l'etiqueta, puntegeu-la.

Connexió amb un dispositiu compatible amb NFC

Podeu connectar el dispositiu a altres dispositius compatibles amb NFC produïts per

Sony, com ara un microauricular o un altaveu. Quan establiu aquest tipus de

connexió, consulteu la guia d'usuari del dispositiu compatible per tal d'obtenir-ne més

informació.

Pot ser caldrà que activeu Wi-Fi® o Bluetooth® als dos dispositius per que funcioni la

connexió.