Sony Xperia SP - Ús compartit de contingut amb dispositius DLNA Certified™‎

background image

Ús compartit de contingut amb dispositius DLNA Certified™

Podeu visualitzar o reproduir contingut multimèdia desat al vostre dispositiu o a altres

dispositius, com ara, un televisor o un ordinador. Aquests dispositius han de ser

DLNA Certified™ per Digital Living Network Alliance i tots els dispositius han d'estar

connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi® per tal de poder compartir el contingut. També

podeu visualitzar o reproduir contingut d'altres dispositius DLNA Certified™ al vostre

dispositiu.
Després de configurar l'ús compartit de contingut entre dispositius, podeu, com ara,

escoltar fitxers de música emmagatzemats a l'ordinador de casa des del vostre

dispositiu o visualitzar fotografies fetes amb la càmera del vostre dispositiu a un

televisor de pantalla gran.

Reproducció de fitxers de dispositius DLNA Certified™ al dispositiu

Quan reproduïu fitxers d'un altre dispositiu DLNA Certified™ al vostre dispositiu,

aquest altre dispositiu es comporta com a un servidor. En altres paraules, comparteix

contingut per una xarxa. El dispositiu servidor ha te tenir habilitada la funció per

compartir contingut i ha de donar permís d'accés al dispositiu. També ha d'estar

connectat a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el dispositiu.

91

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per reproduir una pista compartida al dispositiu

1

Assegureu-vos que els dispositius amb què voleu compartir fitxers estiguin

connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu WALKMAN i

puntegeu-hi.

3

Seleccioneu un dispositiu de la llista de dispositius connectats.

4

Navegueu per les carpetes del dispositiu connectat i seleccioneu la pista que

voleu reproduir. La pista comença a reproduir-se automàticament.

Per reproduir un vídeo compartir al dispositiu

1

Assegureu-vos que els dispositius amb què voleu compartir fitxers estiguin

connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu Pel·lícules i

puntegeu-hi.

3

Seleccioneu un dispositiu de la llista de dispositius connectats.

4

Navegueu per les carpetes del dispositiu connectat i seleccioneu el vídeo que

voleu reproduir.

Per visualitzar una fotografia compartida al dispositiu

1

Assegureu-vos que els dispositius amb què voleu compartir fitxers estiguin

connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

3

Trobeu i puntegeu en Àlbum > Els meus àlb.. Es mostraran tots els vostres

àlbums disponibles en línia i els dispositius connectats.

4

Seleccioneu un dispositiu de la llista de dispositius connectats.

5

Navegueu per les carpetes del dispositiu connectat i seleccioneu una fotografia

per visualitzar-lo.

Preparació per reproduir contingut del dispositiu a dispositius DLNA

Certified™

Abans de que pugueu visualitzar o reproduir fitxers multimèdia del dispositiu a altres

dispositius DLNA Certified™, cal que configureu l'ús compartit de fitxers al dispositiu.

Els dispositius amb que compartiu contingut s'anomenen dispositius client. Per

exemple, un televisor, un ordinador o una tableta poden actuar com a dispositius

client. El dispositiu funciona com un servidor de multimèdia quan el seu contingut es

posa a disposició de dispositius client. Quan configureu l'ús compartit de fitxers al

dispositiu, també cal que hi doneu permís d'accés als dispositius client. Després de

fer açò, els dispositius apareixeran com a dispositius registrats. Els dispositius que

esperen a obtenir permís d'accés apareixen a una llista con dispositius pendents.

Per configurar l'ús compartit de fitxers mitjançant la funció de dispositius

connectats[MR2]

1

Connecteu el dispositiu a una xarxa Wi-Fi®.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, trobeu i puntegeu en

.

3

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en Servidor multimèdia.

4

Per activar la funció Comparteix el contingut, arrossegueu el control lliscant.

Apareixerà a la barra d'estat. El dispositiu ja pot funcionar com a servidor de

multimèdia.

5

Connecteu l'ordinador o altres dispositius a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el

dispositiu.

6

Apareixerà una notificació a la barra d'estat del dispositiu. Obriu la notificació i

definiu els permisos d'accés corresponents per a altres dispositius.

Les instruccions que s'han descrit prèviament poden ser diferents segons els dispositius client

que s'utilitzin. Consulteu la Guia de l'usuari del dispositiu client per obtenir més informació. Si

el dispositiu no es pot connectar, comproveu que la xarxa Wi-Fi® funciona.

També podeu accedir al menú Servidor multimèdia a Paràmetres > Xperia™ > Paràm. del

servidor multimèdia. Si tanqueu la visualització Servidor multimèdia, la funció de compartició

de fitxers continuarà funcionant en segon terme.

92

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per aturar l'ús compartit de fitxers amb altres dispositius DLNA Certified™

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-hi.

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Servidor multimèdia.

3

Arrossegueu el control lliscant per desactivar la funció Comparteix el

contingut

.

Per definir els permisos d'accés per a un dispositiu pendent

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-hi.

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Servidor multimèdia.

3

Seleccioneu un dispositiu de la llista Dispositius pendents.

4

Seleccioneu un nivell de permisos d'accés.

Per canviar el nom d'un dispositiu registrat

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-hi.

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Servidor multimèdia.

3

Seleccioneu un dispositiu de la llista Dispositius registrats i, a continuació,

seleccioneu Canvia el nom.

4

Introduïu un nom nou per al dispositiu.

Per canviar el nivell d'accés d'un dispositiu registrat

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-hi.

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Servidor multimèdia.

3

Seleccioneu un dispositiu de la llista Dispositius registrats.

4

Puntegeu Canvia el nivell d'accés i seleccioneu una opció.

Per obtenir ajuda referent a la compartició de contingut amb altres dispositius

DLNA Certified™

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-hi.

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Servidor multimèdia.

3

Puntegeu .

Reproducció de fitxers en un dispositiu visualitzador digital de

multimèdia

Mitjançant la tecnologia DLNA™, podeu actualitzar automàticament contingut

multimèdia desat al vostre dispositiu a un altre dispositiu connectat a la mateixa xarxa

Wi-Fi®. L'altre dispositiu ha de ser capaç de funcionar com a un dispositiu

visualitzador digital de multimèdia (DMR), o sigui, que pot permetre la visualització, o

reproducció, de contingut rebut des del dispositiu. Un dispositiu DMR pot ser, per

exemple, un televisor amb funció DLNA o un ordinador amb Windows® 7 o superior.

Els paràmetres per habilitar el visualitzador digital de multimèdia poden variar segons el

dispositiu que s'hi utilitzi. Consulteu la guia d'usuari dels dispositius respectius per obtenir

informació més detallada.

El contingut protegit amb copyright per gestió de drets digitals (DRM) no es pot reproduir al

dispositiu visualitzador digital de multimèdia mitjançant la tecnologia DLNA™.

93

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per visualitzar fotografies o vídeos del dispositiu en un dispositiu DMR

1

Comproveu que heu configurat correctament el dispositiu DMR i que està

connectat a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

3

Cerqueu i puntegeu en Àlbum.

4

Navegueu fins al fitxer que voleu visualitzar i obriu-lo.

5

Puntegeu en la pantalla per visualitzar les barres d'eines i, a continuació,

puntegeu en i seleccioneu el dispositiu DMR amb el qual voleu compartir el

vostre contingut. Els fitxers seleccionats comencen a reproduir-se en ordre

cronològic al dispositiu que heu seleccionat.

6

Per desconnectar-vos del dispositiu DMR, puntegeu en i seleccioneu el

vostre dispositiu. El fitxer deixa de reproduir-se al dispositiu DMR però continua

reproduint-se al vostre dispositiu.

També podeu compartir un vídeo des de l'aplicació Movies al dispositiu si puntegeu en el

vídeo i, a continuació, puntegeu en .

Per reproduir una pista de música del dispositiu en un dispositiu DMR

1

Comproveu que heu configurat correctament el dispositiu DMR i que està

connectat a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu WALKMAN i

puntegeu-hi.

3

Seleccioneu una categoria de música i navegueu fins a la pista que voleu

compartir i, a continuació, puntegeu en la pista.

4

Puntegeu i seleccioneu el dispositiu DMR amb el qual voleu compartir

continguts. La pista es reprodueix automàticament al dispositiu que heu

seleccionat.

5

Per desconnectar-vos del dispositiu DMR, puntegeu i seleccioneu el vostre

dispositiu. La pista deixa de reproduir-se al dispositiu DMR però continua

reproduint-se al vostre dispositiu.