Sony Xperia SP - Teclat en pantalla

background image

Teclat en pantalla

Podeu introduir text amb el teclat en pantalla QWERTY puntejant cada lletra

individualment o bé podeu utilitzar la funció d'introducció de gestos i fer lliscar el dit

d'una lletra a una altra per formar paraules.
Podeu seleccionar un màxim de tres idiomes per introduir text. El teclat detecta

l'idioma que estigueu utilitzant i prediu les paraules d'aquest idioma a mesura que

escriviu. Algunes aplicacions obren el teclat en pantalla automàticament, com ara, les

aplicacions de correu electrònic i de missatgeria de text.

26

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

1 Permet suprimir el caràcter anterior al cursor.

2 Permet introduir un retorn de carro o confirmar el text introduït.

3 Permet introduir un espai.

4 Permet personalitzar el teclat. Si es personalitza el teclat, aquesta tecla desapareix.

5 Mostra els números i els símbols. Per introduir encara més símbols, puntegeu en

.

6 Permet canviar entre minúscules , majúscules i bloqueig de majúscules . Per a alguns

idiomes, aquesta tecla s'utilitza per accedir a altres caràcters addicionals de l'idioma.

Per visualitzar el teclat de pantalla i introduir text

Puntegeu en un camp d'entrada de text.

Per utilitzar el teclat de la pantalla en orientació horitzontal

Quan es mostri el teclat en pantalla, gireu el dispositiu cap als dos costats.

Pot ser que hàgiu de modificar la configuració d'algunes aplicacions per habilitar l'orientació

horitzontal.

Per introduir text caràcter a caràcter

1

Per introduir un caràcter visible al teclat, puntegeu el caràcter en qüestió.

2

Per introduir una variant de caràcter, toqueu sense deixar anar un caràcter

normal del teclat per obtenir una llista d'opcions disponibles i, a continuació, feu

la selecció a la llista. Per exemple, per introduir "é", toqueu "e" sense deixar

anar fins que apareguin altres opcions i, a continuació, mentre seguiu prement

amb el dit el teclat, arrossegueu fins a "é" i seleccioneu-la.

Per introduir un punt

Després d'escriure una paraula, puntegeu dos cops en la barra d'espai.

Per introduir text mitjançant la funció entrada gestual

1

Quan es mostri el teclat de pantalla, llisqueu el dit de lletra a lletra per traçar la

paraula que voleu escriure.

2

Quan hàgiu acabat d'introduir una paraula,alceu el dit. Apareixeran

suggeriments de paraules en funció de les lletres que traceu.

3

Si no es mostra la paraula que voleu, puntegeu en per veure altres opcions i

seleccioneu adequadament. Si l'opció desitjada no apareix, suprimiu la paraula

completa i traceu-la un altre cop, o introduïu-la puntejant cada lletra

individualment.

Per canviar els paràmetres de Escombra per escriure

1

Quan es mostri el teclat en pantalla, puntegeu .

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Paràmetres del teclat> Paràmetres

d'entrada de text

.

3

Per activar o desactivar la funció d'entrada de gestos, marqueu o desmarqueu

la casella de selecció Escombra per escriure.