Sony Xperia SP - Teclat del telèfon

background image

Teclat del telèfon

El teclat del telèfon és similar a un teclat numèric de telèfon estàndard de 12 tecles.

Ofereix les opcions d'entrada de text predictiva i de pulsació múltiple. Podeu activar el

27

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

mètode d'entrada de text amb el teclat del telèfon mitjançant els paràmetres de teclat.

El teclat del telèfon només està disponible en orientació vertical.

1 Selecciona una opció d'entrada de text. Podeu puntejar cada caràcter un cop i utilitzar suggeriments

de paraules o continuar puntejant la tecla fins que se seleccioni el caràcter desitjat.

2 Permet suprimir el caràcter anterior al cursor.

3 Permet introduir un retorn de carro o confirmar el text introduït.

4 Permet introduir un espai.

5 Mostra símbols i emoticones.

6 Mostra números.

7 Canvia entre majúscules i minúscules, i activa el bloqueig de majúscules.

Per obrir el teclat del telèfon per primera vegada

1

Puntegeu en un camp d'entrada de text i, a continuació, puntegeu .

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu Paràmetres del teclat.

3

Puntegeu Aspecte del teclat > Disseny del teclat.

4

Seleccioneu el teclat del telèfon.

Per introduir text mitjançant el teclat del telèfon

Quan aparegui al teclat del telèfon, puntegeu en cada tecla de caràcter

només un cop, encara que la lletra que vulgueu no sigui la primera lletra de la

tecla. Puntegeu en la paraula que aparegui o puntegeu

per visualitzar més

suggeriments i seleccioneu una paraula de la llista.

Quan aparegui al teclat del telèfon, puntegeu en la tecla de la pantalla

corresponent al caràcter que voleu introduir. Continueu puntejant aquest botó

fins que se seleccioni el caràcter desitjat. Feu el mateix per al següent caràcter

que vulgueu introduir i així successivament.

Per introduir nombres mitjançant el teclat del telèfon

Quan el teclat del telèfon es mostri, puntegeu . Apareixerà un teclat de

telèfon amb nombres.

Per inserir símbols i cares d'estat d'ànim amb el teclat del telèfon

1

Quan es mostri el teclat del telèfon, puntegeu

. Apareixerà una quadrícula

amb cares d'estat d'ànim.

2

Desplaceu-vos cap amunt o cap avall per visualitzar més opcions. Puntegeu en

un símbol o en una cara d'estat d'ànim per seleccionar-los.