Sony Xperia SP - Personalització del dispositiu

background image

Personalització del dispositiu

Podeu ajustar nombrosos paràmetres del dispositiu per adaptar-los a les vostres

necessitats. Per exemple, podeu canviar l'idioma, afegir un to de trucada personal o

canviar la brillantor de la pantalla.

Ajustament del volum

Podeu ajustar el volum del to de les trucades entrants i de les notificacions, com

també de la reproducció de música i de vídeo.

Per ajustar el volum del to de trucada amb la tecla de volum

Premeu la tecla de volum cap amunt o cap avall.

Per ajustar el volum de reproducció multimèdia amb la tecla de volum

Quan reproduïu música o veieu vídeo, premeu la tecla de volum amunt o avall.

30

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Ajust dels paràmetres de so

Podeu ajustar nombrosos paràmetres de so. Per exemple, podeu posar el dispositiu

en mode silenciós de manera que no soni quan esteu a una reunió.

Per definir el dispositiu en mode de vibració

Premeu la tecla de volum fins que aparegui a la barra d'estat.

Per definir el dispositiu en mode de silenci

1

Premeu la tecla per baixar el volum fins que el dispositiu vibri i aparegui a la

barra d'estat.

2

Premeu de nou la tecla per baixar el volum. Apareixerà a la barra d'estat.

Per definir el dispositiu en mode de vibració i de timbre

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > So.

3

Marqueu la casella de selecció Vibra quan soni.

Data i hora

Podeu canviar la data i l'hora del dispositiu.

Per definir la data manualment

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Data i hora.

3

Desmarqueu la casella de selecció Data i hora automàtiques, si està marcada.

4

Puntegeu en Definició de la data.

5

Per ajustar la data, desplaceu-vos cap amunt i cap avall.

6

Puntegeu en Defineix.

Per definir l'hora manualment

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Data i hora.

3

Desmarqueu la casella de selecció Data i hora automàtiques si està marcada.

4

Puntegeu en Definir l'hora.

5

Desplaceu-vos amunt o avall per ajustar l'hora i els minuts.

6

Si cal, desplaceu-vos cap amunt per canviar AM a PM o viceversa.

7

Puntegeu en Defineix.

Per definir el fus horari

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu i puntegeu Paràmetres > Data i hora.

3

Desmarqueu la casella de selecció Fus horari automàtic, si està marcada.

4

Puntegeu Selecció del fus horari.

5

Seleccioneu una opció.

Paràmetres de to de trucada

Per definir un to de trucada

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > So > To de trucada del telèfon.

3

Seleccioneu un to de trucada.

4

Puntegeu en Fet.

Per habilitar els tons tàctils

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu i puntegeu Paràmetres > So.

3

Marqueu les caselles de selecció Marca tons de teclat tàctil i Sons en tocar.

31

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per seleccionar el so de notificació

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > So > So de notificació.

3

Seleccioneu el so que voleu que reproduir quan arribin notificacions.

4

Puntegeu en Fet.

Paràmetres de pantalla

Per ajustar la brillantor de la pantalla

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Visualització > Brillantor.

3

Desmarqueu la casella de selecció Adapta la pantalla a les condicions

d'il·luminació

si està marcada.

4

Arrossegueu el control lliscant per ajustar la brillantor.

Baixar el nivell de brillantor augmentarà el rendiment de la bateria.

Per definir que la pantalla vibri en tocar-la

1

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu > So.

2

Marqueu la casella de selecció Vibra en tocar. A partir d'ara la pantalla vibrarà

quan puntegeu en les tecles de selecció i algunes aplicacions.

Per ajustar el temps inactiu abans que la pantalla es desactivi

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu i puntegeu Paràmetres > Visualització > Repòs.

3

Seleccioneu una opció.

Per desactivar ràpidament la pantalla, premeu breument la tecla d'encesa .

Paràmetres d'idioma

Podeu seleccionar un idioma per defecte pel dispositiu i canviar-lo més avant.

Per canviar l'idioma

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Idioma i entrada > Idioma.

3

Seleccioneu una opció.

4

Puntegeu en D'acord.

Si seleccioneu un idioma erroni i no podeu llegir els texts del menú, trobeu i puntegeu en . A

continuació seleccioneu el text al costat de

, i seleccioneu la primera entrada del menú que

s'obre. Després podreu seleccionar l'idioma que vulgueu.

Mode d'avió

Al mode d'avió, els transceptors de ràdio i xarxa es desactiven per prevenir la

pertorbació d’equips sensibles. No obstant això, encara podeu jugar, escoltar música,

veure vídeos i altres continguts, sempre que aquests s'hagin desat a la targeta de

memòria o a l'emmagatzematge intern. També rebreu notificacions amb alarmes si

aquestes estan activades.

Engegueu el mode de vol per reduir el consum de bateria.

Per activar el mode vol

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Més....

3

Marqueu la casella de selecció Mode d'avió.

També podeu mantenir premuda la tecla d'encesa i a continuació seleccionar Mode d'avió

en el menú que s'obre.

32

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Mode de guants

Amb el mode de guants, podreu portar guants mentre navegueu per la pantalla del

dispositiu. Quan utilitzeu el mode de guants, apareixerà un cursor circular a les zones

de la pantalla en les quals s'ha registrat un toc.

Per activar el mode de guants

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en > Paràmetres > Visualització i

comproveu que la casella de selecció Mode de guants està marcada.

2

Bloquegeu la pantalla del dispositiu.

3

Comproveu que porteu posats uns guants.

4

Desbloquegeu la pantalla amb el dit mentre porteu uns guants posats. Així

s'activarà el mode de guants. El dispositiu es quedarà en mode de guants fins

que la pantalla es torni a bloquejar.

La sensibilitat dependrà de la mida de l'àrea de contacte entre la pantalla i el dit que utilitzeu

per navegar per la pantalla amb els guants posats. Si l'àrea de contacte es massa petita, la

sensibilitat serà baixa i el mode de guants no es podrà habilitar.