Sony Xperia SP - Paràmetres de xarxa mòbil

background image

Paràmetres de xarxa mòbil

El dispositiu canvia automàticament entre xarxes mòbils segons la xarxa que estigui

disponible a cada zona diferent. També podeu definir el dispositiu manualment per

utilitzar un mode particular de xarxa mòbil, com ara WCDMA o GSM.

Per seleccionar un mode de xarxa

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils.

3

Puntegeu en Mode de xarxa.

4

Seleccioneu un mode de xarxa.

Per seleccionar una altra xarxa manualment

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils > Proveïdors de

servei

.

3

Puntegeu en Mode de cerca > Manual.

4

Seleccioneu una xarxa.

Si seleccioneu una xarxa manualment, el dispositiu no cercarà més xarxes, encara que us

mogueu fora de l'abast de la xarxa seleccionada manualment.

36

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per activar la selecció automàtica de xarxa

1

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu .

2

Trobeu i puntegeu en Més... > Xarxes mòbils > Proveïdors de servei.

3

Puntegeu en Mode de cerca > Automàtic.

Itinerància de dades

Alguns operadors de xarxa permeten enviar i rebre dades mòbils quan esteu fora de

la vostra xarxa local (itinerància). És recomanable comprovar les tarifes de

transmissió de dades amb antelació.

Per activar la itinerància de dades

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils.

3

Marqueu la casella de selecció Itinerància de dades.

No podeu activar la itinerància de dades quan s'han desactivat les connexions de dades.

37

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.