Sony Xperia SP - Edició de text

background image

Edició de text

Podeu seleccionar, retallar, copiar i enganxar text a mesura que escriviu en orientació

tant vertical com horitzontal si puntegeu dos cops al text introduït. En orientació

vertical, les eines d'edició necessàries estan disponibles a través d'una barra

d'aplicacions. En orientació horitzontal, un botó d'edició proporciona les mateixes

eines.

Barra d'aplicacions

1

Permet tancar la barra d'aplicacions

2

Permet seleccionar tot el text

3

Permet retallar text

4

Permet copiar text

5

Permet enganxar text

només apareix quan teniu text desat al porta-retalls.

Per seleccionar text

1

Introduïu text i a continuació puntegeu-li dos cops al sobre. Es ressalta la

paraula que puntegeu amb pestanyes als dos costats.

2

Arrossegueu les pestanyes a l'esquerra o la dreta per seleccionar més text.

Per editar text en orientació vertical

1

Introduïu text i a continuació puntegeu-li dos cops al sobre per què aparegui la

barra d'aplicacions.

2

Seleccioneu el text que vulgueu editar i després utilitzeu la barra d'aplicacions

per fer els canvis desitjats.

Per editar text en orientació horitzontal

1

Introduïu text i a continuació puntegeu-li dos cops al sobre.

2

Seleccioneu el text amb què vulgueu treballar, després puntegeu Edita... i

seleccioneu una opció.