Sony Xperia SP - Accés i utilització de les aplicacions

background image

Accés i utilització de les aplicacions

Obriu les aplicacions mitjançant les dreceres a Pantalla inicial o des de la pantalla

d'aplicacions.

Pantalla d'aplicacions

La pantalla d'aplicacions, que obriu des de Pantalla inicial, conté les aplicacions que

venien preinstal·lades al dispositiu, així com les que baixeu.
La pantalla d'aplicacions és més ampla que la pantalla, per tant cal lliscar cap a la

dreta i cap a l'esquerra per visualitzar tot el contingut.

Per obrir la pantalla d'Aplicacions

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

Per navegar per la pantalla d'aplicacions

Des de la pantalla d'aplicacions, llisqueu a dreta o a esquerra.

21

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per obrir el menú de la pantalla d'aplicacions

Quan la pantalla d'aplicacions estigui oberta, arrossegueu la vora esquerra de

la pantalla cap a la dreta.

Per afegir una drecera d'una aplicació a la pantalla inicial

1

Des de la pantalla d'aplicacions, toqueu sense deixar anar la icona d'una

aplicació fins que vibri la pantalla i, a continuació, arrossegueu la icona de la

part superior de la pantalla. S'obre la pantalla inicial.

2

Arrossegueu la icona a la ubicació desitjada de la pantalla inicial i, a

continuació, deixeu anar el dit.

Apertura i tancament d'aplicacions

Per obrir una aplicació

Des de Pantalla inicial o des de la pantalla d'aplicacions, puntegeu en

l'aplicació.

Per tancar una aplicació

Premeu .

Algunes aplicacions se posen en pausa quan premeu per sortir, mentre que altres potser

continuarant funcionant en segon terme. En el primer cas, la següent vegada que obriu

l'aplicació, podeu continuar on us vareu quedar. Recordeu que algunes connexions poden

generar càrrecs de connexio de dades quan segueixen funcionant al fons, per exemple,

serveis de xarxes socials.

Finestra de les aplicacions utilitzades recentment

Des d'aquesta finestra, podeu alternar entre les aplicacions utilitzades recentment.

També podeu obrir aplicacions petites.

Per obrir la finestra d'aplicacions utilitzades recentment

Premeu .

Ús d'aplicacions petites

Des de la finestra d'aplicacions utilitzades recentment, podeu tenir accés ràpid a

nombroses aplicacions petites en qualsevol moment, utilitzant la barra d'aplicacions

petites. Una aplicació petita només ocupa una àrea petita de la pantalla. Així podeu

interactuar amb aplicacions petites i altres aplicacions simultàneament en la mateixa

pantalla.

Per obrir la barra d'small apps

Premeu .

Per obrir una aplicació petita

1

Per fer que aparegui la barra d'aplicacions petites, premeu

2

Puntegeu en l'aplicació petita que vulgueu obrir.

Podeu obrir diverses aplicacions petites al mateix temps.

Per tancar una aplicació petita

Puntegeu en en la finestra de l'aplicació petita.

Per moure una aplicació petita

Quan una aplicació petita està oberta, toqueu sense deixar anar la cantonada

superior esquerra de l'aplicació petita i a continuació moveu-la fins la ubicació

desitjada.

22

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per minimitzar una aplicació petita

Quan una aplicació petita està oberta, toqueu sense deixar anar la cantonada

superior esquerra de l'aplicació petita, arrossegueu-la a la vora de la dreta o a

la vora inferior de la pantalla.

Per reorganitzar les aplicacions petites a la barra d'aplicacions petites

Toqueu sense deixar anar una aplicació petita i arrossegueu-la a la posició que

desitgeu.

Per eliminar miniaplicacions de la barra de miniaplicacions

Toqueu sense deixar anar una miniaplicació, a continuació arrossegueu-la a .

Per restaurar una aplicació petita eliminada anteriorment

1

Obriu la barra d'aplicacions petites i, a continuació, puntegeu

.

2

Toqueu sense deixar anar l'aplicació petita que vulgueu restaurar i, a

continuació, arrossegueu-la a la barra d'aplicacions petites.

Per baixar una aplicació petita

1

Des de la barra d'aplicacions petites, puntegeu

, a continuació, puntegeu i

després puntegeu .

2

Cerqueu l'aplicació petita que voleu baixar i, a continuació, seguiu les

instruccions per baixar-la i completar-ne la instal·lació.

Per afegir un giny com a miniaplicació

1

Per tal que aparegui la barra de miniaplicacions, premeu .

2

Puntegeu en

> > .

3

Seleccioneu un giny.

4

Introduïu un nom per al giny, si ho voleu, i després puntegeu en D'acord.

Menú de l'aplicació

Podeu obrir un menú en qualsevol moment mentre utilitzeu l'aplicació. El menú

canviarà d'aspecte en funció de l'aplicació que s'utilitzi.

Per obrir un menú a l'aplicació

Mentre utilitzeu l'aplicació, premeu .

Un menú no es troba disponible a totes les aplicacions.

Redistribució de la pantalla d'aplicacions

Moveu les aplicaciones per la pantalla d'aplicacions d'acord amb les vostres

preferències.

Per ordenar les aplicacions a la pantalla d'aplicacions

1

Per obrir el menú de la pantalla d'aplicacions, arrossegueu la vora esquerra de

la pantalla d'aplicacions cap a la dreta.

2

Seleccioneu l'opció desitjada a MOSTRA APLICACIONS.

Per moure una aplicació a la pantalla d'aplicacions

1

Per obrir el menú de la pantalla d'aplicacions, arrossegueu la vora esquerra de

la pantalla d'aplicacions cap a la dreta.

2

Assegureu-vos de seleccionar Ordre propi en MOSTRA APLICACIONS.

3

Toqueu sense deixar anar l'aplicació fins que es faci gran i el dispositiu vibri i, a

continuació, arrossegueu-la a la nova ubicació.

23

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per desinstal·lar una aplicació de la pantalla d'aplicacions

1

Per obrir el menú de la pantalla d'aplicacions, arrossegueu la vora esquerra de

la pantalla d'aplicacions cap a la dreta.

2

Puntegeu Desinstal·la.. Totes les aplicacions que no es poden desinstal·lar

estan indicades amb

3

Puntegeu en l'aplicació que voleu desinstal·lar i, a continuació, puntegeu

Desinstal·la.

.