Sony Xperia SP - Despertador

background image

Despertador

Quant al despertador

Utilitzeu el dispositiu com a despertador i seleccioneu qualsevol so del dispositiu com

a senyal d'alarma. L'alarma no sona si el dispositiu està apagat. Però sí que sona si el

dispositiu està definit en mode silenciós o en mode d'avió. Si utilitzeu un d'aquests

modes, podeu mantenir el dispositiu encès mentre dormiu i les trucades de telèfon no

us molestaran.

111

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per obrir el despertador

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Alarma i rellotge.

Per definir una alarma nova

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en Alarma i rellotge.

3

Puntegeu en .

4

Puntegeu en Hora i ajusteu l'hora desplaçant-vos cap amunt i cap avall.

5

Puntegeu en Defineix.

6

Si voleu, editeu altres paràmetres de l'alarma.

7

Puntegeu en Fet.

Per editar una alarma existent

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en Alarma i rellotge.

3

Puntegeu en l'alarma que voleu editar.

4

Puntegeu en Hora i ajusteu l'hora desplaçant-vos cap amunt i cap avall.

5

Puntegeu en Defineix.

6

Si voleu, editeu altres paràmetres de l'alarma.

7

Puntegeu en Fet.

El format d'hora de l'alarma que es visualitza és el mateix que el format que seleccioneu per

als paràmetres generals de l'hora: 12 hores o 24 hores.

Per desactivar una alarma

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu Alarma i rellotge i puntegeu-hi.

3

Arrossegueu el control lliscant cap a l'esquerra al costat de l'alarma que voleu

desactivar.

Per activar una alarma existent

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu Alarma i rellotge i puntegeu-hi.

3

Arrossegueu el control lliscant cap a la dreta al costat de l'alarma que voleu

activar.

Per suprimir una alarma

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Alarma i rellotge.

3

Toqueu sense deixar anar l'alarma que voleu suprimir.

4

Puntegeu en Suprimeix l'alarma i, a continuació, puntegeu en Sí.

Per definir un to per a una alarma

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu Alarma i rellotge i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en l'alarma que voleu editar.

4

Puntegeu So de l'alarma i seleccioneu una opció. A continuació, puntegeu Fet.

5

Puntegeu Fet.

Per definir una alarma periòdica

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Alarma i rellotge.

3

Puntegeu en l'alarma que voleu editar.

4

Puntegeu en Repeteix.

5

Marqueu les caselles de selecció dels dies que vulgueu i, a continuació,

puntegeu en D'acord.

6

Puntegeu en Fet.

112

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per definir un títol per a una alarma

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu Alarma i rellotge i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en l'alarma que voleu editar.

4

Introduïu un nom per a l'alarma al camp Text de l'alarma.

5

Puntegeu Fet.

Per activar la funció de vibració per a una alarma

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu Alarma i rellotge i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en l'alarma que voleu editar.

4

Marqueu la casella de selecció Vibració.

5

Puntegeu Fet.

La funció de vibració està habilitada per defecte quan creeu una alarma nova.

Per definir que les alarmes sonin quan el dispositiu es troba en mode de silenci

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu i puntegeu Alarma i rellotge i, a continuació, puntegeu per seleccionar

una alarma.

3

Marqueu la casella de selecció Alarma en mode silenciós.

4

Puntegeu Fet.

La funció d'alarma en mode de silenci està habilitada per defecte quan creeu una alarma nova.

Per posposar una alarma quan soni

Puntegeu en Repetició.

Per desactivar una alarma quan soni

Llisqueu cap a la dreta.

113

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.