Sony Xperia SP - Paràmetres de la càmera de vídeo

background image

Paràmetres de la càmera de vídeo

Per ajustar els paràmetres de la càmera de vídeo

1

Activeu la càmera.

2

Puntegeu en una de les icones de paràmetres a la pantalla.

3

Per mostrar tots els paràmetres, puntegeu en .

4

Seleccioneu el paràmetre que voleu ajustar i a continuació feu els canvis que

vulgueu.

Descripció general dels paràmetres de la càmera de vídeo

Resolució de vídeo

Ajusteu la resolució del vídeo a formats diferents.

Alta definició completa

1980×1080(16:9)

Format HD completa (alta definició completa) amb una relació d'aspecte de 16:9. 1980 × 1080 píxels.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (alta definició) amb una relació d'aspecte de 16:9. 1280 × 720 píxels.

MMS

Graveu vídeos per enviar-los com a missatges multimèdia. El temps de gravació d’aquest format de vídeo

és limitat perquè càpiga en un missatge multimèdia.

Aquest paràmetre només està disponible en mode de captura Manual.

Temporitzador

Amb el temporitzador automàtic podeu gravar un vídeo sense agafar el dispositiu.

Utilitzeu-lo per gravar vídeos de grups on tothom pugui sortir. També podeu utilitzar-lo

per assegurar-vos que la càmera estigui en una posició fixa quan es gravi el vídeo.

Activat (10 segons)

Defineix un retard de 10 segons des que puntegeu la pantalla de la càmera fins que es comenci a gravar

el vídeo.

Activat (2 segons)

Defineix un retard de 2 segons des que puntegeu la pantalla de la càmera fins que es comenci a gravar el

vídeo.

Desactivat

Es comença a gravar el vídeo tan bon punt puntegeu la pantalla de la càmera.

Mode d'enfocament

El paràmetre d'enfocament controla quina part del vídeo ha de ser més nítida. Quan

l'enfocament automàtic està activat, la càmera ajusta l'enfocament contínuament de

manera que la zona situada dins del marc d'enfocament blanc roman nítida.

Autofocus simple

La càmera enfoca automàticament sobre el subjecte seleccionat. L'enfocament automàtic continu està

activat.

Detecció de cares

74

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

La càmera detecta automàticament fins a cinc cares humanes, indicades amb marcs a la pantalla. La

càmera enfoca automàticament la cara més pròxima. També podeu seleccionar quina cara voleu enfocar

si la puntegeu a la pantalla. Quan puntegeu la pantalla de la càmera, un marc de color groc mostra la

cara seleccionada i enfocada. La detecció de cares no es pot utilitzar amb tots els tipus d'escenes.

L'enfocament automàtic continu està activat.

Seguiment d'objecte

Quan seleccioneu un objecte tocant-lo al visor, la càmera el segueix.

Aquest paràmetre només està disponible en mode de captura Manual.

Mesura

Aquesta funció determina automàticament una exposició ben equilibrada mesurant la

quantitat de llum que arriba a la imatge que voleu capturar.

Centre

Permet ajustar l'exposició al centre de la imatge.

Mitjana

Permet calcular l'exposició segons la quantitat de llum que arriba a tota la imatge.

Punt

Permet ajustar l'exposició en una part molt petita de la imatge que voleu capturar.

Aquest paràmetre només està disponible en mode de captura Manual.

Micròfon

Seleccioneu si s’ha d’enregistrar el so de fons quan es gravin vídeos.

Flaix

Utilitzeu la llum del flaix per gravar vídeos quan la il·luminació sigui insuficient o quan

hi hagi contrallum. La icona del flaix per a vídeo només està disponible a la

pantalla de la càmera de vídeo. Tingueu en compte que la qualitat del vídeo de

vegades pot ser millor sense la llum encara que la il·luminació sigui insuficient.

Activat

Desactivat

75

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.