Sony Xperia SP - Fer fotografies i gravació de vídeos

background image

Fer fotografies i gravació de vídeos

1

Permet apropar o allunyar amb el zoom

2

Pantalla principal de la càmera

3

Tecla de càmera: activa la càmera/fa fotografies/grava vídeos

4

Permet visualitzar fotografies i vídeos

5

Permet fer fotografies o gravar videoclips

6

Permet retrocedir un pas o sortir de la càmera

7

Icona dels paràmetres del mode de captura

8

Icona dels paràmetres de la càmera i icones de dreceres

9

Càmera frontal

Per fer una fotografia des de la pantalla de bloqueig

1

Per activar la pantalla, premeu breument la tecla d'encesa .

2

Per activar la càmera, passeu el dit cap a l'esquerra a la part superior de la

pantalla.

3

Un cop oberta la càmera, puntegeu en .

Per fer un fotografia amb la tecla de càmera

1

Activeu la càmera.

2

Premeu la tecla de càmera completament.

Per fer una fotografia puntejant en el botó de càmera en pantalla

1

Activeu la càmera.

2

Apunteu la càmera cap al subjecte.

3

Puntegeu en el botó de càmera en pantalla . Es farà la fotografia tan bon punt

aixequeu el dit.

Per fer un autoretrat amb la càmera frontal

1

Activeu la càmera.

2

Puntegeu .

3

Per fer la fotografia, premeu la tecla de la càmera. Es farà la fotografia tan bon

punt aixequeu el dit.

Per utilitzar el flaix de la càmera quieta

1

Quan la càmera estigui oberta, puntegeu .

2

Seleccioneu el paràmetre de flaix que desitgeu.

3

Feu la fotografia.

68

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per gravar un vídeo amb la tecla de càmera

1

Activeu la càmera.

2

Puntegeu i seleccioneu .

3

Si la càmera de vídeo no està seleccionada, puntegeu .

4

Per començar a gravar un vídeo, premeu la tecla de càmera.

5

Premeu la tecla de la càmera un altre cop per aturar la gravació.

Per gravar un vídeo puntejant en la pantalla

1

Activeu la càmera.

2

Apunteu la càmera cap al subjecte.

3

Puntegeu per iniciar la gravació.

4

Puntegeu per aturar la gravació.

Aquesta funció només està disponible en mode de captura Automàtic superior.

Per visualitzar les fotografies i els vídeos

1

Activeu la càmera i, a continuació, puntegeu en la miniatura per obrir una

fotografia o un vídeo.

2

Llisqueu a dreta o a esquerra per visualitzar les fotografies i els vídeos.

Per suprimir una fotografia o un vídeo gravat

1

Navegueu fins a la fotografia o el vídeo que voleu suprimir.

2

Puntegeu la pantalla per fer aparèixer .

3

Puntegeu .

4

Puntegeu Suprim. per confirmar l'acció.