Sony Xperia SP - Detecció de cares

background image

Detecció de cares

Es pot utilitzar la funció de detecció de cares per enfocar una cara que no està

centrada. La càmera detecta automàticament fins a cinc cares, indicades amb marcs

blancs. Un marc groc mostra quina cara s’ha seleccionat per enfocar. S'enfocarà la

cara que estigui més a prop de la càmera. També podeu puntejar un dels marcs per

seleccionar la cara que voleu enfocar.

Per activar la detecció de cares

1

Activeu la càmera.

2

Puntegeu i, a continuació, seleccioneu .

3

Puntegeu i, a continuació, puntegeu .

4

Puntegeu Mode d'enfocament > Detecció de cares.

Per fer una fotografia amb la detecció de cares

1

Quan la càmera estigui oberta i l'opció Detecció de cares estigui activada,

apunteu amb la càmera al subjecte. Es poden detectar fins a cinc cares i

cadascuna apareix amb un marc.

2

Premeu la tecla de càmera a mig camí. Un marc groc mostra la cara enfocada.

3

Per fer una fotografia, premeu la tecla de càmera del tot.