Sony Xperia SP - Addició de la posició geogràfica a les fotografies

background image

Addició de la posició geogràfica a les fotografies

Activeu el geoetiquetatge per afegir la ubicació geogràfica aproximada (una

geoetiqueta) a les fotografies quan les feu. La ubicació geogràfica es determina

mitjançant les xarxes sense fil (xarxes mòbils o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.
Quan es mostra a la pantalla de la càmera, el geoetiquetatge està activat però no

s'ha trobat la posició geogràfica. Quan es mostra , el geoetiquetatge està activat i la

ubicació geogràfica està disponible, per tant es pot geoetiquetar la vostra fotografia.

Quan no es mostra cap d'aquests símbols, el geoetiquetatge està desactivat.

Per activar el geoetiquetatge

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Puntegeu Paràmetres > Serveis d'ubicació.

3

Arrossegueu cap a la dreta el control lliscant que hi ha al costat de Accedeix a

la meva ubicació

.

4

Activeu la càmera.

5

Puntegeu i, a continuació, puntegeu .

6

Arrossegueu cap a la dreta el control lliscant que hi ha al costat de

Geoetiquetatge

.

7

Puntegeu D'acord.