Sony Xperia SP - Baixada d’aplicacions des d’altres fonts

background image

Baixada d'aplicacions des d'altres fonts

Quan el dispositiu està configurat per permetre les baixades des d'altres fonts que no

siguin Google Play™, podeu baixar aplicacions directament d'altres llocs web si

seguiu les instruccions de baixada corresponents.

La instal·lació d'aplicacions d'origen desconegut o que no sigui de confiança pot fer malbé el

dispositiu Baixeu només aplicacions de fonts de confiança. Contacteu amb el proveïdor de

l'aplicació si teniu cap pregunta o dubte.

Per permetre la baixada d'aplicacions des d'altres fonts

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu Paràmetres > Seguretat i puntegeu-hi.

3

Marqueu la casella de selecció Orígens desconeguts.

4

Puntegeu D'acord.

Es possible que algunes aplicacions hagin d'accedir a dades, paràmetres i diverses funcions

del dispositiu per funcionar correctament. Instal·leu i doneu permisos només a aplicacions de

confiança.

Podeu visualitzar els permisos concedits a una aplicació baixada si puntegeu l'aplicació a

Paràmetres > Aplicacions.

38

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.