Sony Xperia SP - Bloqueig i protecció del dispositiu

background image

Bloqueig i protecció del dispositiu

Número d'IMEI

Cada dispositiu té un número únic IMEI (de l'anglès International Mobile Equipment

Identity). Deureu conservar una còpia d'aquest número. Si us furten el dispositiu, el

vostre proveïdor de xarxa pot utilitzar el vostre número IMEI per evitar que el

dispositiu accedeixca a la xarxa al vostre país.

Per visualitzar el número IMEI

Retireu la tapa per visualitzar el número IMEI.

Obriu el marcador de telèfon del dispositiu i introduïu

*#06#*

.

Per visualitzar el número IMEI del dispositiu

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Quant al telèfon > Estat.

3

Desplaceu-vos a IMEI per visualitzar el número IMEI.

Protecció de la targeta SIM

Podeu unir i desunir totes les targetes SIM que feu servir al dispositiu mitjançant un

PIN (número d'identificació personal). Quan una targeta SIM s'uneix al dispositiu, la

subscripció vinculada a la targeta queda protegida.

117

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Si introduïu el PIN incorrectament més vegades del nombre màxim d'intents

permesos, la targeta SIM es bloquejarà. Cal que introduïu el vostre PUK (Número

personal de desbloqueig) i un PIN nou. L’operador de xarxa subministra el PIN i el

PUK.

Per bloquejar una targeta SIM

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Seguretat > Config. bloqueig targeta SIM

> Bloquegeu targeta SIM.

3

Introduïu el PIN de la targeta SIM i puntegeu en D'acord.

Per canviar el PIN de la targeta SIM

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Seguretat > Config. bloqueig targeta SIM.

3

Puntegeu en Canvi del PIN de SIM.

4

Introduïu l'antic PIN de la targeta SIM i puntegeu en D'acord.

5

Introduïu el nou PIN de la targeta SIM i puntegeu en D'acord.

6

Torneu a introduir el nou PIN de la targeta SIM i puntegeu en D'acord.

Per canviar el PIN2 de la targeta SIM

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Paràmetres de la trucada

3

Puntegeu en Números de marcatge fix > Canvia el PIN2.

4

Introduïu l'antic PIN2 de la targeta SIM i puntegeu en D'acord.

5

Introduïu el nou PIN2 de la targeta SIM i puntegeu en D'acord.

6

Confirmeu el nou PIN2 i puntegeu en D'acord.

Per desbloquejar una targeta SIM bloquejada

1

Introduïu el codi PUK i puntegeu .

2

Introduïu un codi PIN nou i puntegeu .

3

Torneu a introduir el codi PIN nou i puntegeu .

Si introduïu un codi PUK incorrecte massa vegades, la targeta SIM es bloquejarà. En aquest

cas, contacteu amb l'operador de xarxa per aconseguir una targeta SIM nova.

Configuració d'un bloqueig de pantalla

Hi han nombroses maneres de bloquejar la pantalla del dispositiu. Per exemple,

podeu utilitzar la característica de desbloqueig de cara, que fa servir una imatge de

las vostra cara per desbloquejar la pantalla. També podeu definir un patró de

desbloqueig de la pantalla, un bloqueig amb PIN numèric o una paraula de

contrasenya.
És molt important que recordeu el vostre patró, PIN o contrasenya de debloqueig de

pantalla. Si oblideu aquesta informació, és possible que no pugueu restablir dades

importants, com ara contactes i missatges. Consulteu amb el centre d'atenció de Sony

per obtenir més informació.

Per definir un bloqueig de pantalla

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en > Paràmetres > Seguretat > Bloqueig

de pantalla

.

2

Seleccioneu una opció.

118

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per configurar la funció de desbloqueig amb la cara

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en > Paràmetres > Seguretat >

Bloqueig de pantalla

.

2

Puntegeu en Desbloqueig facial i, a continuació, seguiu les instruccions del

dispositiu per capturar la cara.

3

Un cop hàgiu capturat la vostra cara correctament, puntegeu en Continua.

4

Seleccioneu un mètode de bloqueig de seguretat i seguiu les instruccions del

dispositiu per completar la configuració.

La funció de desbloqueig amb la cara és menys segura que la del patró, el PIN o la

contrasenya de bloqueig de pantalla. Algú que tingui una cara semblant a la vostra podria

desbloquejar el dispositiu.

Per obtenir-ne resultats òptims, captureu la vostra cara a un lloc interior, amb bona

il·luminació, però sense que sigui excessiva, i manteniu el dispositiu a nivell dels ulls.

Per desbloquejar la pantalla amb la funció de desbloqueig amb la cara

1

Activeu la pantalla.

2

Mireu el dispositiu des del mateix angle que vau utilitzar per fer-vos la fotografia

per a la funció de desbloqueig amb la cara.

Si la funció de desbloqueig amb la cara no reconeix la vostra cara, caldrà que dibuixeu el

patró de seguretat o que introduïu el PIN per desbloquejar la pantalla.

Per inhabilitar la característica de bloqueig amb la cara

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en > Paràmetres > Seguretat > Bloqueig

de pantalla

.

2

Traceu el patró de desbloqueig de la pantalla de seguretat o introduïu el PIN.

3

Puntegeu en Lliscament.

Per crear un patró de desbloqueig de la pantalla

1

Arrossegueu la barra d'estat cap avall i després puntegeu en .

2

Puntegeu en Seguretat > Bloqueig de pantalla > Patró.

3

Seguiu les instruccions del dispositiu.

Per desbloquejar la pantalla mitjançant un patró de desbloqueig de la pantalla

1

Activeu la pantalla.

2

Dibuixeu el patró de desbloqueig de la pantalla.

Si el patró de desbloqueig que dibuixeu a la pantalla es rebutja cinc vegades seguides,

espereu 30 segons i torneu-ho a provar.

Per canviar el patró de desbloqueig de la pantalla

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Paràmetres > Seguretat > Bloqueig de pantalla.

3

Dibuixeu el patró de desbloqueig de la pantalla.

4

Puntegeu en Patró.

5

Seguiu les instruccions del dispositiu.

Per inhabilitar el patró de desbloqueig de la pantalla

1

Des de la pantalla d'inici, puntegeu > Paràmetres > Seguretat > Bloqueig

de pantalla

.

2

Dibuixeu el patró de desbloqueig de pantalla.

3

Puntegeu Lliscament.

119

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per crear un PIN de desbloqueig de la pantalla

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu > Paràmetres > Seguretat > Bloqueig

de pantalla

> PIN.

2

Introduïu un PIN numèric.

3

Si cal, puntegeu per minimitzar el teclat.

4

Puntegeu en Continua.

5

Torneu a introduir el PIN i confirmeu-lo.

6

Si cal, puntegeu per minimitzar el teclat.

7

Puntegeu en D'acord.

Per inhabilitar el PIN de desbloqueig de la pantalla

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu > Paràmetres > Seguretat > Bloqueig

de pantalla

.

2

Introduïu el PIN i a continuació puntegeu Següent.

3

Puntegeu Lliscament.

Per crear una contrasenya per al bloqueig de pantalla

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu > Paràmetres > Seguretat > Bloqueig

de pantalla

> Contrasenya.

2

Introduïu una contrasenya.

3

Si cal, puntegeu per minimitzar el teclat.

4

Puntegeu en Continua.

5

Torneu a introduir la contrasenya i confirmeu-la.

6

Si cal, puntegeu per minimitzar el teclat.

7

Puntegeu en D'acord.

Per inhabilitar la contrasenya de desbloqueig de la pantalla

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en > Paràmetres > Seguretat >

Bloqueig de pantalla

.

2

Introduïu la contrasenya i puntegeu en Següent.

3

Puntegeu en Lliscament.