Sony Xperia SP - Aplicació de suport

background image

Aplicació de suport

Per accedir a l'aplicació de suport

1

Des de la pantalla d'aplicacions, cerqueu i puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en l'element de suport que es necessita.

120

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.