Sony Xperia SP - Actualització del dispositiu

background image

Actualització del dispositiu

Actualitzeu el telèfon amb la versió del programari més recent per obtenir un

rendiment òptim i les últimes millores. Podeu utilitzar l'aplicació del centre

d'actualitzacions que hi ha al dispositiu per executar una actualització sense fils o

podeu utilitzar l'aplicació PC Companion en un ordinador per executar una

actualització amb una connexió amb cable USB.
Si actualitzeu sense fils, podeu utilitzar una xarxa mòbil o una connexió de xarxa
Wi-Fi

®

. Assegureu-vos que feu una còpia de seguretat i que deseu totes les dades

emmagatzemades al dispositiu abans d'executar l'actualització.

Pot ser que les versions de programari noves no siguin compatibles amb tots els dispositius.

Quan executeu una actualització amb l'aplicació del centre d'actualitzacions, s'estableix una

connexió de dades que pot comportar càrrecs relacionats. A més, la disponibilitat de les

actualitzacions per una xarxa mòbil depèn de l'operador. Per obtenir més informació,

contacteu amb l'operador de xarxa.

Actualització del dispositiu sense fils

Utilitzeu l'aplicació del centre d'actualitzacions per actualitzar el dispositiu sense fils.

Podeu baixar actualitzacions de programari manualment o podeu permetre que el

servei d'actualitzacions actualitzi el dispositiu automàticament cada vegada que una

actualització estigui disponible. Quan la funció d'actualització automàtica està

activada, a la barra d'estat hi apareixerà una notificació cada vegada que una

actualització estigui disponible.

Per baixar actualitzacions de programari manualment des del centre

d'actualitzacions

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Update center.

3

Seleccioneu l'actualització d'aplicacions o de sistema que desitgeu i puntegeu

en o puntegeu en per baixar totes les actualitzacions d'aplicacions.

Les actualitzacions d'aplicacions s'iniciaran automàticament després de la baixada. Amb

actualitzacions del sistema, instal·leu l'actualització manualment després de baixar-la. A

continuació el dispositiu es reiniciarà automàticament després de que finalitzi la instal·lació. És

possible que se us apliquin càrrecs de connexió de dades en baixar actualitzacions a través

de xarxes mòbils.

Per activar les actualitzacions automàtiques de programari mitjançant l'aplicació

del centre d'actualitzacions

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Update center.

3

Premeu , a continuació puntegeu en Paràmetres.

4

Marqueu la casella de selecció Permet baixades autom. i a continuació

puntegeu en Accepto. Ara les actualitzacions es baixaran automàticament

només estiguin disponibles.

És possible que se us apliquin càrrecs de connexió de dades en baixar actualitzacions a

través de xarxes mòbils.

Per instal·lar actualitzacions del sistema

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Update center.

3

Seleccioneu l'actualització del sistema que voleu instal·lar, a continuació

puntegeu en .

114

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Actualització del dispositiu mitjançant una connexió de cable USB

Algunes actualitzacions no es poden baixar per connexió sense fil. Apareixeran

notificacions a la barra d'estat per informar-vos d'aquestes actualitzacions. Per baixar

i executar les actualitzacions, necessiteu un cable USB i un ordinador amb l'aplicació

PC Companion. Podeu instal·lar PC Companion a l'ordinador mitjançant els fitxers

d'instal·lació desats al dispositiu o podeu baixar l'aplicació directament des de la

pàgina de programari de PC Companion

.

Per iniciar la baixada de PC Companion amb el vostre dispositiu

1

Connecteu el dispositiu a un ordinador mitjançant un cable USB.

2

Quan se us demani, seguiu les instruccions al dispositiu per iniciar la instal·lació

de PC Companion a l'ordinador.

Per baixar actualitzacions de programari mitjançant una connexió amb un cable

USB

1

Instal·leu l'aplicació PC Companion a l'ordinador que esteu utilitzant si no n'està

instal·lada ja.

2

Connecteu el dispositiu a l'ordinador mitjançant un cable USB.

3

Ordinador

: Inicieu l'aplicació PC Companion. Després d'uns moments, PC

Companion detectarà el dispositiu i buscarà programari nou per ell.

4

Dispositiu

: Quan apareguin notificacions a la barra d'estat, seguiu les

instruccions que apareixeran a la pantalla per dur a terme les actualitzacions de

programari corresponents.

Per actualitzar el dispositiu amb un ordinador Apple

®

Mac

®

1

Instal·leu l'aplicació Sony™ Bridge for Mac a l'ordinador Apple

®

Mac

®

que

utilitzeu, si encara no està instal·lada.

2

Amb un cable USB, connecteu el dispositiu a l'ordinador Apple

®

Mac

®

.

3

Ordinador

: inicieu l'aplicació Sony™ Bridge for Mac. Després d'uns moments,

l'aplicació Sony™ Bridge for Mac detecta el dispositiu i cerca programari nou.

4

Ordinador

: si es detecta una actualització de programari nou, apareix una

finestra emergent. Seguiu les instruccions en pantalla per portar a terme les

actualitzacions de programari rellevants.

L'aplicació Sony™ Bridge for Mac es pot baixar de la

pàgina de programari de Bridge for Mac

.