Sony Xperia SP - Visualització de fotografies en un mapa

background image

Visualització de fotografies en un mapa

L'addició d'informació d'ubicació a les fotografies es coneix com a geoetiquetatge.

Podeu visualitzar i geoetiquetar les vostres fotografies en un mapa i mostrar als amics

80

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

i a la família on éreu quan vau fer la fotografia. Per obtenir més informació, consulteu

Addició de la posició geogràfica a les fotografies

a la pàgina 70.

Si heu activat la detecció d'ubicació i el geoequitetatge a la càmera, podeu etiquetar les

fotografies directament per visualitzar-les al mapa més endavant.

1

Permet cercar una ubicació al mapa.

2

Permet visualitzar les opcions del menú.

3

Un grup de fotografies o de vídeos geoetiquetats amb la mateixa ubicació.

4

Si hi puntegeu dos cops, la imatge s'apropa. Si hi pessigueu, la imatge s'allunya. Arrossegueu per

veure les diferents parts del mapa.

5

Miniatures del grup de fotografies o de vídeos seleccionat. Puntegeu en un element per visualitzar-lo

en el mode de pantalla completa.

Si es varen fer diverses fotografies a una mateixa ubicació, només n'apareixerà una al mapa.

El nombre total de fotografies apareixerà a l'extrem superior dret, per exemple, . Per

visualitzar totes les fotografies del grup, puntegeu en la fotografia de coberta i, a continuació,

puntegeu en una de les miniatures de la part inferior de la pantalla.

Per afegir una geoetiqueta a una fotografia

1

Quan estigueu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les

barres d'eines i, a continuació, puntegeu Punt. definir ubicació per obrir la

pantalla del mapa.

2

Localitzeu i puntegeu la ubicació que desitgeu per posar la fotografia al mapa.

3

Per ajustar la ubicació de la fotografia, puntegeu al mapa la ubicació on voleu

moure la fotografia.

4

Quan acabeu, puntegeu D'acord per desar la geoetiqueta i tornar al visor de

fotografies.

Per visualitzar les fotografies geoetiquetades en un mapa

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu Àlbum > Els meus àlb. > Mapes i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en una fotografia per visualitzar-la en el mode de pantalla completa.

Per visualitzar les fotografies geoetiquetades en un globus terraqüi

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu Àlbum > Els meus àlb. > Món i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en una fotografia per visualitzar-la en el mode de pantalla completa.

81

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per canviar la geoetiqueta d'una fotografia

1

Quan visualitzeu una fotografia en el mapa a l'àlbum, toqueu sense deixar anar

la fotografia fins que el marc es torni de color blau i, a continuació, puntegeu la

ubicació del mapa que vulgueu.

2

Puntegeu D'acord.

Per canviar la visualització del mapa

Quan visualitzeu un mapa a l'àlbum, puntegeu i, a continuació, seleccioneu

Visualització clàssica

o Visualització de satèl·lit.

82

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.