Sony Xperia SP - Pretraživanje weba

background image

Pretraživanje weba

Web pretraživač Google Chrome™ za Android™ uređaje je unaprijed instaliran na

većini tržišta. Idite na http://support.google.com/chrome i kliknite vezu "Chrome for

Mobile" kako biste pronašli više informacija o načinu korištenja tog web pretraživača.

Pretraživanje u programu Google Chrome™

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

3

Unesite izraz za pretraživanje ili web adresu u polje za traženje i adresu, a

zatim kucnite Kreni na tastaturi.

Pregled web pretraživača

1

Polje za traženje i adrese

2

Osvježavanje stranice

3

Pristup karticama pretraživača

4

Prikaz pomoći i opcija

5

Odlazak jednu stranicu nazad u historiji pretraživača

86

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.