Sony Xperia SP - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

SonyC5302/C5303/C5306

Ovaj korisnički vodič je objavila kompanija Sony Mobile Communications AB ili njena lokalna podružnica, bez

bilo kakvih garancija. Kompanija Sony Mobile Communications AB može, u bilo kojem trenutku i bez najave,

izvršiti poboljšanja i promjene ovog korisničkog vodiča zbog tipografskih grešaka, netačnosti trenutnih

informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će promjene, međutim, biti uvrštene u nova izdanja ovog

Korisničkog vodiča.
© Sony Mobile Communications AB, 2013.
Sva prava zadržana.

Vaš mobilni uređaj ima sposobnost preuzimanja, pohranjivanja i prosljeđivanja dodatnog sadržaja, npr. melodija

zvona. Korištenje takvog sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima trećih strana, uključujući bez

ograničavanja, ograničenja prema važećim zakonima o autorskim pravima. Vi, a ne Sony, ste u potpunosti

odgovorni za dodatni sadržaj koji preuzimate na mobilni uređaj ili prosljeđujete s uređaja. Prije korištenja bilo

kojeg dodatnog sadržaja, molimo da verificirate da za vaše korištenje imate odgovarajuću licencu ili ovlaštenje.

Sony ne garantira tačnost, integritet ili kvalitet bilo kojeg dodatnog sadržaja ili bilo kojeg sadržaja treće strane.

Kompanija Sony nije ni pod kakvim okolnostima odgovorna na bilo kakav način za vaše nepropisno korištenje

dodatnog sadržaja ili sadržaja trećih strana.

U ovom Korisničkom vodiču se mogu spominjati usluge ili aplikacije koje pružaju treće strane. Korištenje takvog

programiranja ili usluga može zahtijevati posebnu registraciju kod treće strane i može biti predmetom dodatnih

uslova korištenja. Za aplikacije kojima se pristupa na web lokaciji treće strane ili putem nje, molimo da unaprijed

pregledate uslove korištenja i važeće politike privatnosti tih web lokacija. Sony ne daje uvjerenja, niti garantira

dostupnost ili učinkovitost web lokacija treće strane ili ponuđenih usluga.

Uklonite bateriju kako biste vidjeli regulatorne informacije kao što je CE oznaka.

Svi nazivi proizvoda ili kompanija pomenutih ovdje su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih

vlasnika. Bilo koja prava koja ovdje nisu izričito navedena su zadržana. Svi drugi zaštitni znakovi su vlasništvo

njihovih vlasnika.

Posjetite

www.sonymobile.com za dodatne informacije.

Svi crteži dati su samo u svrhu ilustriranja i moguće je da ne prikazuju vjerno stvarni model uređaja.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft. Korištenje ili

distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez pribavljanja odgovarajuće licence od

kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Windows Media tehnologiju upravljanja digitalnim pravima (WMDRM) kako bi zaštitili

svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup

sadržaju zaštićenom Windows Media tehnologijom upravljanja digitalnim pravima. Ako WMDRM softver ne

uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti od kompanije Microsoft da ukine mogućnost softvera da

koristi WMDRM da reproducira ili kopira zaštićeni sadržaj. Ukidanje takve mogućnosti se ne odnosi na

nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, slažete se da kompanija Microsoft može sa

licencama uvrstiti listu ukidanja. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da ažurirate WMDRM kako biste

pristupili njihovom sadržaju. Ukoliko odbijete izvršiti nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji iziskuje

nadogradnju.

Licenca za ovaj proizvod daje se prema patentnom portfelju licenci za MPEG-4 i AVC vizuelne sadržaje za

osobno i nekomercijalno korištenje od strane potrošača za (i) kodiranje video zapisa u skladu sa MPEG-4

vizuelnim standardom ("MPEG-4 video") ili AVC standardom ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG- 4 ili AVC

video zapisa koji je kodiran u okviru aktivnosti potrošača koja ima osobni ili nekomercijalni karakter i/ili je

pribavljen od pružaoca video sadržaja koji ima licencu od MPEG LA za pružanje MPEG-4 i/ili AVC video zapisa.

Nijedna licenca se ne daje za neko drugo korištenje niti se podrazumijeva da ju je moguće koristiti u neke druge

svrhe. Dodatne informacije koje se odnose na promocijske, interne i komercijalne upotrebe i pribavljanje licenci

mogu se dobiti od kompanije MPEG LA, L.L.C. Pogledajte stranicu http://www.mpegla.com. Licencu za

tehnologiju MPEG Layer-3 za audio dekodiranje daje Fraunhofer IIS i Thomson.

121

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

KOMPANIJA SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORNA ZA GUBITAK, BRISANJE I/ILI ZAPISIVANJE PREKO

LIČNIH PODATAKA ILI FAJLOVA POHRANJENIH NA TELEFONU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA,

KONTAKTE, MUZIČKE NUMERE I SLIKE) KOJE PROISTIČE IZ AŽURIRANJA UREĐAJA BILO KOJIM OD

NAČINA OPISANIM U OVOM KORISNIČKOM VODIČU, KAO I IZ KORIŠTENJA INDIKACIJA I SAVJETA

SAOPĆENIH U PODODJELJCIMA “NAČINI ZA PRIJENOS KONTAKATA” I “POHRANJIVANJE PODATAKA”

OVOG DOKUMENTA. UKUPNA NOVČANA OBAVEZA KOMPANIJE SONY MOBILE ILI NJENIH

DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA BILO KAKVE NASTALE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE DJELOVANJA (BILO

PREMA UGOVORU ILI PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, NEMAR I SLIČNE

SITUACIJE) NE MOŽE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE ZAISTA PLATILI ZA UREĐAJ.

122

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.