Sony Xperia SP - Zaključani ekran

background image

Zaključani ekran

Zaključani ekran je ekran koji vidite kada je uređaj zaključan, ali je ekran aktivan.

Zaključani ekran može imati maksimalno pet okna i možete dodati jednu kontrolu na

svako okno. Zatim tim kontrolama možete pristupiti sa zaključanog ekrana. Na primjer,

možete dodati kontrolu Kalendar i kontrolu za e-poštu kako biste brže pristupali tim

aplikacijama.

Kontrola Sat je po zadanoj vrijednosti smještena na srednje okno zaključanog ekrana.

Dodavanje kontrole na zaključani ekran

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

2

Pređite prstom prema unutra u gornjem lijevom dijelu ekrana dok se ne pojavi

, a zatim kucnite na nju.

3

Ako je potrebno, unesite PIN kôd, uzorak ili lozinku kako biste otključali ekran.

4

Pronađite i kucnite kontrolu koju želite dodati.

5

Slijedite upute na ekranu, ako je potrebno, kako biste dovršili dodavanje

kontrole.

Uklanjanje kontrole sa zaključanog ekrana

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

2

Dodirnite i držite kontrolu koju želite ukloniti, a zatim je prevucite do .

Premještanje kontrole na zaključanom ekranu

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

2

Dodirnite i držite postavku koju želite premjestiti, a zatim je povucite na novu

lokaciju.