Sony Xperia SP - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Dok pišete u položenoj i uspravnoj orijentaciji možete odabrati, izrezati, kopirati i

zalijepiti tekst dvostrukim kucanjem na uneseni tekst. U uspravnom prikazu, potrebni

alati za uređivanje su dostupni preko trake aplikacija. U položenom prikazu, dugme

Uredi ima iste alate.

Traka aplikacija

1

Zatvori traku aplikacija

2

Odaberi sav tekst

3

Isijeci tekst

4

Kopiraj tekst

5

Zalijepi tekst

se pojavljuje samo kada ste sačuvali neki tekst u međumemoriju.

Za odabir teksta

1

Unesite tekst, zatim dvaput kucnite na tekst. Riječ na koju kucnete istakne se

tabulatorima s obje strane.

2

Povlačite tabulatore lijevo ili desno da odaberete još teksta.

28

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za uređivanje teksta u uspravnoj orijentaciji

1

Unesite tekst, zatim dvaput kucnite na tekst da se ne pojavi traka s

aplikacijama.

2

Odaberite tekst koji želite urediti, zatim koristite traku aplikacije da biste unijeli

željene izmjene.

Za uređivanje teksta u položenoj orijentaciji

1

Unesite tekst, zatim dvaput kucnite na tekst koji ste unijeli.

2

Odaberite tekst s kojim želite raditi, zatim kucnite na Uredi... i odaberite opciju.