Sony Xperia SP - Telefonska tastatura

background image

Telefonska tastatura

Telefonska tastatura slična je standardnoj brojčanoj tastaturi s 12 tipki. Daje vam

opcije predviđanja teksta i uobičajenog načina unosa. Način unosa teksta na

telefonskoj tastaturi možete aktivirati putem postavki tastature. Telefonska tastatura

dostupna je samo u uspravnoj orijentaciji.

1 Izaberite opciju unosa teksta. Možete kucati svaki znak jednom i koristiti prijedloge riječi ili možete

nastaviti kucati na tipku dok se odabere željeni znak.

2 Izbrišite znak ispred kursora.

3 Unesite oznaku kraja reda ili potvrdite unos teksta.

4 Unesite razmak.

5 Prikažite simbole i smajlije.

6 Prikažite brojeve.

7 Promijenite veličinu znakova i uključite velika slova.

Otvaranje telefonske tastature po prvi put

1

Kucnite na polje za unos teksta, zatim kucnite na .

2

Kucnite , a zatim kucnite Postavke tastature.

3

Kucnite Izgled tastature > Raspored tastature.

4

Odaberite telefonsku tastaturu.

Unos teksta korištenjem telefonske tastature

Kada se na telefonskoj tastaturi pojavi , svaku tipku posebnih znakova

dotaknite samo jednom, čak i ako željeno slovo nije prvo slovo na tipki.

Dotaknite riječ koja se pojavi ili dotaknite

za prikaz više intuitivnih unosa i

odaberite riječ s liste.

Kada se na telefonskoj tastaturi pojavi , dotaknite ekransku tipku za znak koji

želite unijeti. Nastavite pritiskati dugme do odabira željenog znaka. Zatim učinite

isto za naredni znak koji želite unijeti, itd.

27

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Unošenje brojeva preko telefonske tastature

Kada je otvorena telefonska tastatura, kucnite . Pojavljuje se telefonska

tastatura s brojevima.

Umetanje simbola i emotikona koristeći uspravnu tastaturu

1

Kada je otvorena telefonska tastatura, kucnite

. Pojavljuje se mreža sa

simbolima i emotikonima.

2

Pomičite se gore ili dolje za prikaz više opcija. Kucnite simbol ili emotikon kako

biste ga odabrali.