Sony Xperia SP - Prilagođavanje vašeg uređaja

background image

Prilagođavanje vašeg uređaja

Možete prilagoditi nekoliko postavki uređaja kako bi odgovarale vašim potrebama. Na

primjer, možete promijeniti jezik, dodati osobnu melodiju zvoa, ili promijeniti

osvjetljenje ekrana.

29

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prilagođavanje jačine zvuka

Možete prilagoditi jačinu zvuka melodije zvona za dolazne pozive i obavještenja kao i

za reprodukciju muzike i video zapisa.

Prilagođavanje jačine melodije zvona tipkom za jačinu zvuka

Pritisnite tipku za jačinu zvuka prema gore ili prema dolje.

Prilagođavanje jačine zvuka reprodukcije medija tipkom za jačinu zvuka

Prilikom reproduciranja muzike ili gledanja video zapisa, pritisnite tipku za jačinu

zvuka prema gore ili prema dolje.

Prilagođavanje postavki zvuka

Možete prilagoditi nekoliko postavki zvuka. Na primjer, možete postaviti uređaj na

nečujni režim rada tako da ne zvoni kada ste na sastanku.

Postavljanje uređaja u režim rada s vibracijom

Pritisnite tipku za jačinu zvuka prema dolje dok se na statusnoj traci ne pojavi

.

Postavljanje uređaja u nečujni režim rada

1

Pritisnite tipku za jačinu zvuka prema dolje dok uređaj ne zavibrira i na statusnoj

traci se ne pojavi .

2

Ponovo pritisnite tipku za jačinu zvuka prema dolje. Na statusnoj traci se

pojavljuje .

Za postavljanje uređaja na vibraciju i zvono

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Zvuk.

3

Označite Vibriraj prilikom zvonjave kvadratić.

Datum i vrijeme

Možete promijeniti vrijeme i datum na uređaju.

Za ručno postavljanje datuma

1

Iz Početni ekran, kucnite na . .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Datum i vrijeme.

3

Skinite oznaku sa Automatski datum i vrijeme kvadratića ako je označen.

4

Kucnite na Postavljanje datuma.

5

Prilagodite datum pomicanjem prema gore ili prema dolje.

6

Kucnite na Postaviti.

Za ručno postavljanje vremena

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Datum i vrijeme.

3

Skinite oznaku sa Automatski datum i vrijeme kvadratića ako je označen.

4

Kucnite na Postavljanje vremena.

5

Pomičite se prema gore ili prema dolje kako biste prilagodili sat i minute.

6

Ukoliko je izvodivo, pomaknite se da promijenite ujutro na poslijepodne, ili

obrnuto.

7

Kucnite na Postaviti.

Postavljanje vremenske zone

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Datum i vrijeme.

3

Skinite oznaku sa okvira za izbor Automatska vremenska zona ako je

označen.

4

Kucnite na Odaberite vremensku zonu.

5

Odaberite opciju.

30

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavke melodija zvona

Za postavljanje melodije zvona

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Zvuk > Melodija zvona telefona.

3

Odaberite melodiju zvona.

4

Kucnite na Gotovo.

Za omogućavanje tonova na dodir

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Zvuk.

3

Označite DTMF tonovi i Zvuci dodira okvire za izbor.

Za odabir zvuka obavještenja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Zvuk > Zvuk obavještenja.

3

Odaberite zvuk koji će se reproducirati kada stignu obavještenja.

4

Kucnite na Gotovo.

Postavke ekrana

Prilagođavanje osvjetljenja ekrana

1

Iz vašeg početnog ekrana dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Prikaz > Osvjetljenje.

3

Skinite oznaku Prilagođavanje uslovima osvjetljenja s kvadratića za

označavanje, ako je označen.

4

Za prilagođavanje osvjetljenja povlačite klizač.

Smanjivanjem nivoa osvjetljenja povećava se radni učinak baterije.

Postavljanje ekrana da vibrira na dodir

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite > Zvuk.

2

Označite okvir za izbor Vibriranje na dodir. Ekran sada vibrira kada kucnete na

tipke i određene aplikacije.

Za prilagođavanje trajanja vremena mirovanja prije isključivanja ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Prikaz > Stanje mirovanja.

3

Odaberite opciju.

Da biste brzo isključili ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

Postavke jezika

Za vaš uređaj možete odabrati jezik zadane vrijednosti i promijeniti ga kasnije.

Za promjenu jezika

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Jezik i unos > Jezik.

3

Odaberite opciju.

4

Kucnite na OK.

Ukoliko odaberete pogrešan jezik i niste u mogućnosti da čitate tekstove menija, pronađite i

kucnite na . Zatim odaberite tekst pored

, i odaberite prvi unos u meniju koji se otvori.

Zatim možete odabrati jezik koji želite.

Način rada u avionu

Kada je uključen način rada u avionu, mrežni i radio primopredajnici se isključuju kako

bi se spriječilo ometanje osjetljive opreme. Ipak, i dalje možete reproducirati igre,

slušati muziku, gledati video zapise i drugi sadržaj, sve dok je cjelokupan sadržaj

31

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

sačuvan na vašu memorijsku karticu ili u internoj pohrani. Možete također biti

obavješteni putem alarma, ukoliko su alarmi aktivirani.

Uključenje načina rada u avionu smanjuje potrošnju baterije.

Za uključivanje načina letenja avionom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Više....

3

Označite Režim letenja avionom kvadratić.

Također možete prtisnuti i držati tipku za uključivanje/isključivanje i zatim odaberite Režim

letenja avionom u meniju koji se otvori.

Način rada s rukavicama

Korištenjem načina rada s rukavicama, možete nositi rukavice i pomjerati se po

ekranu uređaja. Kada koristite način rada s rukavicama, na području ekrana na kojem

je registriran dodir pojavljuje se prsten oko kursora.

Omogućavanje načina rada s rukavicom

1

Iz Početni ekran kucnite > Postavke > Prikaz i provjerite je li okvir za potvrdu

Način rada pri nošenju rukavica

označen.

2

Zaključajte ekran uređaja.

3

Obavezno nosite rukavicu.

4

Otključajte ekran prstom ruke na kojoj je rukavica. Način rada s rukavicom je

sada omogućen. Uređaj ostaje u načinu rada s rukavicom dok se ekran opet ne

zaključa.

Osjetljivost ovisi o veličini područja kontakta između ekrana i prsta ruke s rukavicom kojim se

pomjerate po ekranu. Ako je područje kontakta premaleno, osjetljivost će biti slaba i moguće

je da način rada s rukavicom neće biti omogućen.