Sony Xperia SP - Postavke za internet i razmjenu poruka

background image

Postavke za internet i razmjenu poruka

Da biste pristupili internetu i slali multimedijalne poruke, morate imati mobilnu vezu za

prijenos podataka i pravilne postavke, poznate i kao postavke za APN (Naziv

pristupne tačke). APN (Naziv pristupne tačke) identificira mrežu na koju se može

povezati mobilni uređaj.
Postavke za Internet i razmjenu poruka obično možete preuzeti prilikom prvog

postavljanja uređaja s umetnutom SIM karticom. U drugim sučajevima, postavke

mogu biti unaprijed instalirane. Ako nisu, postavke možete preuzeti ili dodati ručno.

Obratite se operateru mreže za detaljne informacije u vezi Internet postavki i postavki

razmjene poruka.

Ako ne možete pristupiti internetu, nemate vezu za prijenos podataka ili ne možete slati ili

primati multimedijalne poruke, pokušajte da izbrišete sve postavke za internet i razmjenjivanje

poruka i zatim ih ponovo dodajte.

33

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Preuzimanje postavki za internet i razmjenu poruka

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Xperia™ > Internet postavke.

3

Dotaknite Prihvatiti.

Vraćanje na početnu vrijednost zadanih postavki za internet

1

Statusnu traku povucite prema dolje, a zatim dotaknite .

2

Dotaknite Više... > Mobilne mreže.

3

Dotaknite APN, a zatim dotaknite .

4

Dotaknite Vrati na zadane vrijednosti.

Nazivi pristupnih tačaka (APN-ovi)

APN se koristi da bi se uspostavile podatkovne veze između vašeg uređaja i interneta.

APN definiše tip IP adrese koji trebate koristiti, metode sigurnosti koje trebate

implementirati i fiksne veze koje trebate koristiti. Provjera APN-a je korisna kada ne

možete pristupiti internetu, nemate podatkovne veze ili kada ne možete slati ili primati

multimedijalne poruke.

Za prikazivanje trenutne APN

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Kucnite na Nazivi pristupnih tačaka (APN).

Ako imate nekoliko dostupnih veza, aktivna mrežna veza bit će naznačena označenim

dugmetom.

Ručno dodavanje postavki za internet

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Dotaknite Nazivi pristupnih tačaka (APN) > .

4

Dotaknite Ime i unesite naziv profila mreže koji želite kreirati.

5

Dotaknite Naziv pristupne tačke i unesite naziv pristupne tačke.

6

Unesite sve druge informacije koje zahtijeva vaš operater mreže.

7

Kada završite postupak, dotaknite , a zatim dotaknite Sačuvati.

Informacije o korištenju

U svrhu postizanja kvaliteta, Sony Mobile prikuplja anonimne izvještaje o greškama i

statističke podatke vezane za korištenje vašeg uređaja. Nijedna prikupljena

informacija ne sadrži osobne podatke.

Omogućavanje slanja podataka o korištenju

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Xperia™ > Postavke informacija o

korištenju

.

3

Označite kvadratić za označavanje Poslati info. o korištenju, ako već nije

označen.

4

Dotaknite OK.