Sony Xperia SP - Postavke mobilne mreže

background image

Postavke mobilne mreže

Vaš uređaj automatski prelazi s jedne mobilne mreže na drugu, zavisno od toga koje

su mobilne mreže dostupne u različitim područjima. Svoj uređaj možete i ručno

podesiti za korištenje određenog tipa mobilne mreže, na primjer, WCDMA ili GSM.

Odabir mrežnog načina

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Kucnite na Način rada mreže.

4

Odaberite mrežni način.

35

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za ručni odabir druge mreže

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Više... > Mobilne mreže > Operateri mreže.

3

Kucnite na Način pretraživanja > Manuelno.

4

Odaberite mrežu.

Ako odaberete mrežu ručno, uređaj neće tražiti druge mreže čak i ako se pomjerite izvan

dometa ručno odabrane mreže.

Aktiviranje automatskog odabira mreže

1

Statusnu traku povucite prema dolje, a zatim dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Više... > Mobilne mreže > Operateri mreže.

3

Dotaknite Način pretraživanja > Automatski.

Roming podataka

Neki operateri mreže dozvoljavaju slanje i prijem mobilnih podataka kada ste izvan

svoje kućne mreže (roming). Preporučujemo da unaprijed provjerite relevantne brzine

prijenosa podataka.

Za aktiviranje rominga podataka

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Označite Roming podataka kvadratić.

Ne možete aktivirati podatkovni roming kada su podatkovne veze deaktivirane.

36

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.