Sony Xperia SP - Personaliziranje Xperia tastature

background image

Personaliziranje Xperia tastature

Prilikom unošenja teksta preko ekranske tastature ili telefonske tastature, možete

pristupiti meniju postavki tastature i drugim postavkama unosa koje vam pomažu da

postavite opcije za pisanje teksta, predviđanje teksta, automatske razmake i brze

tačke. Na primjer, možete odlučiti kako se predstavljaju opcije riječi i kako se riječi

ispravljaju dok kucate. Podaci poruke se mogu i skenirati tako da predviđanja riječi

odgovaraju vašem stilu pisanja. Također možete postaviti aplikaciju za unos teksta

tako da pamti nove riječi koje napišete.

Pristupanje postavkama ekranske i telefonske tastature

1

Kada unesete tekst koristeći ekransku tastaturu ili telefonsku tastaturu, kucnite

na ili .

2

Kucnite , a zatim kucnite Postavke tastature i promijenite postavke po želji.

3

Da biste dodali jezik pisanja za unos teksta, kucnite Jezici pisanja i označite

relevantne okvire za potvrdu.

4

Kucnite OK za potvrdu.

Za promjenu postavki unosa teksta

1

Kada unesete tekst koristeći ekransku tastaturu ili telefonsku tastaturu, kucnite

na ili .

2

Kucnite na , zatim kucnite na Postavke tastature > Postavke unosa teksta i

odaberite odgovarajuću postavku.

Prikazivanje tipke Smajlija

1

Kada unosite tekst korištenjem ekranske tastature, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Postavke tastature > Izgled tastature > Dodatne

tipke

.

3

Označite okvir za izbor Tipka za smješka.

Korištenje stila pisanja

1

Kada tekst unosite pomoću ekranske ili telefonske tastature, dotaknite ili .

2

Dotaknite , a zatim dotaknite Postavke tastature > Koristi moj stil pisanja i

odaberite izvor.

Odabir varijante rasporeda tastature

Varijante rasporeda dostupne su samo za ekransku tastaturu kada odaberete dva ili tri jezika

pisanja i moguće je da neće biti dostupni za sve jezike pisanja.

1

Kada unosite tekst korištenjem ekranske tastature, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Postavke tastature.

3

Kucnite Jezici pisanja, a zatim kucnite .

4

Odaberite varijantu rasporeda tastature.

5

Kucnite OK za potvrdu.