Sony Xperia SP - Memorija

background image

Memorija

Sadržaj možete sačuvati u internoj pohrani uređaja i na memorijskoj kartici.

Prikazivanje statusa memorije

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Pohrana kako biste prikazali status memorije.

Memorijska kartica

Vaš uređaj podržava microSD™ memorijsku karticu, koja se koristi za multimedijalni

sadržaj. Ta vrsta kartice također se može koristiti kao prijenosna memorijska kartica

sa drugim kompatibilnim uređajima.

Možda ćete memorijsku karticu morati kupiti posebno.

Formatiranje memorijske kartice

Možete formatirati memorijsku karticu u vašem uređaju, na primjer, da oslobodite

memoriju. To znači da izbrišete sve podatke na kartici.

Cjelokupan sadržaj na memorijskoj kartici se briše tokom formatiranja. Pobrinite se da

napravite rezervne kopije svega što želite sačuvati prije formatiranja memorijske kartice. Da

biste napravili rezervnu kopiju vašeg sadržaja, možete ga kopirati na vaš računar. Za više

informacija, pogledajte poglavlje

Povezivanje uređaja s računarom

na stranici 97.

Formatiranje memorijske kartice

1

Statusnu traku povucite prema dolje, a zatim dotaknite .

2

Pronađite i kucnite na Pohrana > Obriši SD karticu.

3

Za potvrdu dotaknite Obriši SD karticu > Obrisati sve

32

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Brisanje memorije aplikacije

Ponekad vam može zatrebati da obrišete memoriju za aplikaciju. To se, na primjer,

može desiti ako se memorija aplikacije napuni ili ako želite da izbrišete rezultate igre.

Možda će vam zatrebati i da izbrišete dolaznu poštu, tekstualne i multimedijalne

poruke u nekim aplikacijama.

Brisanje memorije za aplikaciju

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Pronađite i kucnite Aplikacije.

3

Kucnite aplikaciju za koju želite obrisati memoriju.

4

Kucnite Obrisati zalihu memorije.

Nije moguće obrisati memoriju za neke aplikacije.