Sony Xperia SP - Korištenje tipki

background image

Korištenje tipki

Natrag

Idite natrag na prethodni ekran

Zatvorite ekransku tastaturu, dijaloški okvir, meni opcija, ploču za obavještenja ili aplikaciju

Početni

Idite na Početni ekran

Zadatak

Kucnite da otvorite prozor koji prikazuje nedavno korištene aplikacije i traku sa malim

aplikacijama