Sony Xperia SP - Korištenje ekrana osjetljivog na dodir

background image

Korištenje ekrana osjetljivog na dodir

Otvaranje ili naglašavanje stavke

Kucnite na stavku.

Opcije označavanja

Označeni kvadratić

Neoznačeni kvadratić

Uključeno

Isključeno

Označavanje opcija ili skidanje takvih oznaka

Kucnite na odgovarajući kvadratić ili prekidač pored naziva opcije.

Zumiranje

Opcije zumiranja su dostupne ovisno o aplikaciji koju koristite.

13

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za zumiranje

Stavite dva prsta na ekran odjednom i skupite ih (za smanjenje prikaza) ili ih

razdvojite (za povećanje prikaza).

Kada koristite dva prsta na ekranu da biste zumirali, zumiranje je moguće samo ako su oba

prsta unutar područja koje se može zumirati. Ukoliko, na primjer, želite zumirati za povećanje

fotografije, pobrinite se da se oba prsta nalaze unutar okvira slike.

Pomicanje

Pomičite se pokretanjem prsta prema gore ili prema dolje na ekranu. Na nekim web

stranicama također se možete pomicati prema stranama.

Povlaćenje ili listanje neće ništa aktivirati na ekranu.

Pomicanje

Povucite prst ili listajte prstom u pravcu u kojem želite da se pomičete na

ekranu.

Da biste se brže pomicali, listajte prstom u smjeru u kojem želite ići na ekranu.

14

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za listanje

Da biste se brže pomicali, listajte vašim prstom u smjeru u kojem želite ići na

ekranu. Možete sačekati da se pomicanje zaustavi samo ili ga možete zaustaviti

odmah tako što ćete kucnuti na ekran.

Senzori

Vaš uređaj ima senzore kojima se otkriva svjetlost i blizina. Senzor svjetlosti otkriva

stepen ambijentalnog osvjetljenja i prilagođava osvjetljenje ekrana na odgovarajući

način. Senzor blizine isključuje ekran na dodir tokom glasovnih poziva kada je vaše

uho u blizini ekrana. Na taj način se sprječava da nenamjerno aktivirate druge funkcije

uređaja kada obavljate razgovor.