Sony Xperia SP - Sinhroniziranje s uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinhroniziranje s uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

Korištenje računa Microsoft Exchange ActiveSync, možete pristupiti poslovnim

porukama e-pošte, obavezama iz kalendara i kontaktima direktno na uređaju. Nakon

103

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

postavljanja, možete pronaći vaše informacije u E-pošta, Kalendar i Kontakti

aplikacijama.

Postavljanje poslovne e-pošte, kalendara i kontakata za sinhroniziranje

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Dodaj račun > Exchange ActiveSync.

3

Unesite poslovnu adrese e-pošte i lozinku.

4

Kucnite Dalje. Uređaj počinje preuzimati informacije o računu. U slučaju

neuspjeha, obratite se administratoru mreže kompanije za dodatne informacije,

a zatim ručno unesite detalje o domeni i serveru za svoj račun.

5

Kucnite OK kako biste dozvolili serveru kompanije da kontrolira vaš uređaj.

6

Odaberite koje podatke želite sinhronizirati s uređajem, kao što su kontakti i

kalendarske stavke.

7

Ako želite, aktivirajte administratora uređaja kako biste dozvolili serveru

kompanije da kontrolira određena sigurnosna svojstva na uređaju. Na primjer,

možete dozvoliti serveru kompanije da postavlja pravila za lozinke i kodiranje za

pohranu.

8

Kada se postavljanje završi, unesite naziv za poslovni račun.

Za uređivanje postavljanja službene e-pošte, kalendara i kontakata

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na E-pošta, zatim kucnite na .

3

Kucnite na Postavke i odaberite službeni račun.

4

Promijenite željene postavke.

Za postavljanje intervala sinhroniziranja za službeni račun

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na E-pošta, zatim kucnite na .

3

Kucnite na Postavke i odaberite službeni račun.

4

Kucnite na Učestalost provjeravanja i odaberite opciju intervala.

Za uklanjanje službenog računa

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Exchange ActiveSync, zatim odaberite službeni račun.

3

Kucnite na , zatim kucnite na Ukloni račun.

4

Ponovno kucnite na Ukloni račun za potvrdu.