Sony Xperia SP - Sinhroniziranje s uslugom Facebook™‎

background image

Sinhroniziranje s uslugom Facebook™

Postoje dva načina korištenja funkcije Facebook™ na uređaju. Možete koristiti

standardnu Facebook aplikaciju kako biste pristupili Facebook računu na mreži ili

možete sinhronizirati Facebook račun s uređajem i dijeliti sadržaj između funkcije

Facebook™ i niza drugih aplikacija. Na primjer, možete dijeliti muziku u aplikacija

"WALKMAN" na uređaju preko usluge Facebook. Da biste sinhronizirali uređaj s

uslugom Facebook, morate prvo postaviti račun "Xperia™ with Facebook".

Za postavljanje "Xperia™ sa uslugom Facebook" račun na vašem uređaju

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Dodaj račun > Xperia™ s uslugom Facebook.

3

Slijedite ekranske upute da se prijavite na vaš Facebook™ račun, ili kreirajte

novi račun.

Za ručno sinhroniziranje sa "Xperia™ sa uslugom Facebook" računom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Xperia™ s uslugom Facebook.

3

Odaberite račun koji želite sinhronizirati.

4

Pritisnite , zatim kucnite na Sinhroniziraj sada.

Za uklanjanje "Xperia™ sa uslugom Facebook" računa

Kada uklonite "Xperia™ sa uslugom Facebook" račun sa vašeg uređaja, povezani Facebook

račun na mreži se ne briše i još uvijek mu možete pristupiti s računara.

104

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Xperia™ s uslugom Facebook.

3

Odaberite račun koji želite ukloniti.

4

Pritisnite , zatim kucnite na Ukloni račun.

5

Ponovno kucnite na Ukloni račun za potvrdu.

105

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.